"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-10

Religionsforskare belyser kyrkliga lågvatten

NYHET En av Svenska kyrkans församlingar i norra Sverige ber två religionsvetare i Umeå genomföra en undersökning om religiösa funderingar och seder.

De två, Mayvor Ekberg, lektor och Jørgen Straarup, professor, båda vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, intervjuar och skickar frågeformulär efter konstens alla regler till invånare i Bottneå (så har församlingen kallats i boken).

Den bild av Bottneå som framkommer jämförs sedan med en liknande bild av Luleå stift i vilket Bottneå ingår, och av Svenska kyrkan som helhet. Det är inte en bild som i alla avseenden är angenäm för Svenska kyrkan. Utan att stå på riktigt säker vetenskaplig grund påstår de två religionsvetarna att bilden av hela Sverige nog inte skiljer sig särskilt mycket från bilden av Bottneå. Ur kyrklig synvinkel är bilden av Bottneå möjligen mer positiv än av kyrkan som helhet.

Inte nog med det, de två religionsvetarna påstår att det kyrkliga lågvattenmärket bör ses som ett resultat av kyrkliga försummelser. Svenska kyrkan har inte av svenska staten krävt kompensation för att den offentliga skolan avlägsnat sig från kristendomsundervisning, och kyrkan har inte byggt upp ett eget sätt att förmedla innehållet i kristendomen till nya generationer. Försumligheten har lett till okunskap inte bara om kristna trosföreställningar utan även om kyrkan som sådan. Därför ointresse av att delta i kyrkans verksamhet, det vill säga det som resultaten i Bottneå visar.

Redaktör: Per Melander