"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-03

Religionsvetenskap och teologi granskat av Högskoleverket

NYHET Både grund- och magisterutbildningen i religionsvetenskap och teologi vid Umeå universitet får godkänt i den utvärderingsrapport som Högskoleverket offentliggör idag. Utbildningen på högre nivåer får däremot kritik, men av orsaker som var aktuella 2007 då granskningen inleddes.

Högskoleverket har utvärderat landets utbildningar i teologi och religionsvetenskap och finner skäl att ifrågasätta examensrätter vid sju universitet och högskolor. Bara fyra teologiska grundutbildningar får godkänt, däribland Umeå universitet. Utvärderingsgruppen har inget att invända mot Umeå universitets utbildning på grund- och magisternivå, varken i religionsvetenskap och teologi.

- Vi har en stor grundutbildning i religionsvetenskap och teologi och är förstås glada över att Högskoleverket har kommit fram till att den uppfyller kraven, säger Lena Eskilsson, prefekt vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

Däremot ser verkets utvärderingsgrupp vissa brister i lärarkapacitet/-kompetens för att ge utbildning på masternivå i de båda huvudområdena, och dessutom för att ge forskarutbildning i religionsvetenskap. Men mycket har hänt sedan 2007 då granskningen inleddes och en stor del av kritiken har hunnit bli inaktuell. Bland annat har en tjänstledig professor återkommit, en lärare har disputerat, ytterligare en universitetslektor har anställts liksom en gästprofessor på deltid. Några av doktoranderna har dessutom externa handledare som är professorer eller docenter.

- Vi har fler lärare och handledare inom teologi och religionsvetenskap och det har förändrat bilden. Ämnena ingår numera också i en stor institution med en omfattande och ambitiös forskarutbildning, säger Lena Eskilsson.

- Under det senaste året har fakulteten drivit ett omfattande arbete för att förbättra villkoren för forskarstuderande, vilket ytterligare ändrar den bild som Högskoleverket ger, säger Britta Lundgren, dekanus vid humanistiska fakulteten.

Med utgångspunkt från Högskoleverkets kritik ska institutionen nu diskutera om man ytterligare kan stärka master- och forskarutbildningen i teologi och religionsvetenskap.

För ytterligare information, kontakta Lena Eskilsson, prefekt vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
tel 090-786 6265 eller e-post lena.eskilsson@histstud.umu.se

Britta Lundgren, dekan vid humanistiska fakulteten, Umeå universitet
090-786 6243 eller britta.lundgren@kultmed.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink