"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-06-12

Religiositet som hanteringsstrategi vid cancer

NYHET I en ny avhandling av Mikael Lundmark vid Umeå universitet studeras det ömsesidiga förhållandet mellan religiositet och en livssituation som förändrats av att vara cancersjuk. Avhandlingen baseras på intervjuer av cancersjuka kristna som aktivt utövar sin tro.

I studien har Mikael Lundmark tittat närmare på hur ett antal uttryck för studiedeltagarnas religiositet inverkar på hur de hanterar sin förändrade livssituation och hur cancersjukdomen påverkar religiositeten.

– De flesta studier som avhandlar ämnet har redan bekräftat att religiositet påverkar hanterande av sjukdom eller andra svåra livsomständigheter, vanligtvis genom att på olika sätt vara ett stöd i processen, men ibland också en börda. Däremot saknas det en djupare förståelse för vad det är i religiositeten som påverkar hanterandet av svårigheter, och varför. Därför har jag valt att närmare studera detta, säger Mikael Lundmark.

Resultatet visar att studiedeltagarnas religiositet har en tydlig funktion i hanterandet av den förändrade livssituationen. Denna funktion kan se ut på olika sätt beroende på en rad olika bakgrundsfaktorer hos deltagaren. Detta inkluderar den egna livshistorien, psykologiska faktorer men också sådant som hänger ihop med den specifika diagnosen och dess behandling. Den vanligaste funktionen är att bevara sådant som upplevs som viktigt för deltagarna, som till exempel samhörighet, kontroll och mening. 

– Religiositeten förändras för många av deltagarna. Det rör sig inte om stora förändringar men förändringarna är av sådant slag att religiositeten blir mer funktionell i hanterandet av den förändrade livssituationen.  

– I analysarbetet använder jag mig framförallt av religionspsykologiska teorier om religiositet som hanteringsstrategi. Ett resultat av min studie är att jag visar att dessa teorier behöver modifieras och utvecklas. Jag ger också förslag på hur detta kan göras.

Avhandlingen Religiositet och coping: religionspsykologiska studier av kristna med cancer finns publicerad digitalt

Kontakt:

Mikael Lundmark, mikael.lundmark@umu.se, tel. 090-786 70 63

Om disputationen:

Fredag 16 juni försvarar Mikael Lundmark i ämnet religionsvetenskap, Umeå universitet, sin avhandling Religiositet och coping: religionspsykologiska studier av kristna med cancer

Disputationen äger rum kl. 13.00 i Humanisthuset, Hörsal E. Opponent är Hans Stifoss-Hanssen, professor, Senter for diakoni og profesjonell praksis, VID vitenskaplige høgskole, Oslo.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz