"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-01

Rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster, migration och globalisering

NYHET RUT-avdraget som infördes 2007 föregicks av en intensiv debatt om hushållstjänster i Sverige, den sk pigdebatten. Idag subventioneras RUT-tjänsterna med ungefär 1,5 miljarder kronor av skattemedel. RUT har blivit en del av många människors vardag och har medfört stora förändringar i svenskt familje- och arbetsliv.

Elin Kvist, sociolog, forskare och biträdande föreståndare vid Umeå centrum för genusstudier studerar den marknad och de arbeten som skapats sedan införandet av rut-avdraget. På lördag släpps boken ”Rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster, migration och globalisering” där Elin Kvist tillsammans med forskarna Anna Gavanas, Catharina Calleman, 
Emma Strollo,
Oksana Schmulyar Green,
Elin Peterson,
Gladis Aguirre Vidal
 samt 
Catrin Lundström presenterar ny forskning kring betalt hushållsarbete.

I antologin diskuteras hur förhållandena ser ut för dem som arbetar på den växande hushållstjänstemarknaden. Har de svarta arbetena blivit vita, som tanken var? Vad betyder det att äldre övergår från att vara mottagare av omsorg till att bli kunder på en marknad för hushållstjänster? Finns det några likheter mellan dagens hushållstjänster och det arbete som tyska hembiträden utförde i Sverige på 1950-talet? Hur resonerar svenska kvinnor bosatta i utlandet kring social jämlikhet och hushållsarbetares rättigheter, när de själva får rollen som arbetsgivare?

För mer information om författarseminariet på ABF huset i Stockholm där boken har premiär, hittar du här

Redaktör: Emma Skog