"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-08

Renskötare och markägare eniga– långsiktig lösning att föredra framför konflikt

NYHET I veckan kastade regeringen jakt- och fiskerättsutredningen i papperskorgen. I Härjedalen pågår diskussioner om vem som ska betala renbete på privat mark och Nordmalingsrättegången förra hösten rörde upp starka känslor i hela landet. En ny och i högsta grad aktuell rapport från Umeå universitet undersöker medling som metod i marktvister.

– De marktvister som pågår runt om i landet är väldigt allvarliga, men det positiva är att både renskötare och markägare verkligen vill försöka hitta metoder och långsiktiga lösningar för att komma till rätta med problemen, säger Kristina Sehlin MacNeil vid Centrum för samisk forskning, Umeå universitet. Kristina Sehlin MacNeil har i en nyutkommen rapport undersökt medling som metod i marktvister. Rapporten ”Forskning, utredning och medling – frågan om medling i marktvister mellan renskötare och markägare i Sverige” behandlar forskning, utredning och medling, hantering av marktvister mellan ursprungsfolk och majoritetsbefolkningar internationellt samt renskötare och markägares åsikter om medling i marktvister. – Markfrågan är väldigt aktuell och det har varit mycket värdefullt att få prata med renskötare och markägare för att höra hur de ser på detta, säger Kristina Sehlin MacNeil, som har intervjuat renskötande samer och markägare i Sverige. Den gemensamma inställningen från båda parter är att de är positiva till medling, men de vittnar också om en enorm okunskap om markanvändningsfrågor och frågor som rör det samiska samhället i Sverige. Den okunskapen leder i sin tur till konflikter. Parterna efterlyser därför åtgärder för att stävja detta. – Medling skulle kunna vara en metod som gör att renskötarna och markägarna kan närma sig varandra och skapa förutsättningar för långsiktiga relationer, säger Kristina Sehlin MacNeil. Rapporten har sitt avstamp i det förslag om ett svenskt utrednings- och medlingsinstitut för hantering av marktvister mellan renskötare och markägare som finns med i gränsdragningskommissionen för renskötselområdets utredning Samernas sedvanemarker (SOU 2006:14). Olika varianter på liknande organ finns i flera länder, bland annat Australien och Nya Zeeland. Gemensamt för länderna är att parterna som tar sina anspråk till utrednings- och medlingsorganen besparas de kostnader som utredningar och domstolsförfaranden medför. För mer information eller intervju, kontakta gärnaKristina Sehlin MacNeil, Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitetTel 070-456 57 20 eller Kristina.SehlinMacNeil@cesam.umu.se . Rapporten ”Forskning, utredning och medling – frågan om medling i marktvister mellan renskötare och markägare i Sverige” kan beställas till en kostnad av 120 kr inkl moms,tel 090-786 67 21 eller e-post: Gretha.Gustafsson@cesam.umu.se .

Redaktör: Helena Vejbrink