"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-12-06

Resande i arkitektur

NYHET Skolor, kyrkor eller turiststationer – arkitekten John Åkerlund tog alltid hänsyn till platsens stil när han ritade sina byggnader. En avhandling från Umeå universitet lyfter fram betydelsen av hans omfattande verk.

John Åkerlund (1884–1961) var privatpraktiserande arkitekt med uppdrag från Abisko i norr till Simrishamn i söder. Spridda över landet finns hans skolor – främst folkhögskolor – kyrkor, turistanläggningar och byggnader för industriella verk, men också tingshus, badhus och privatbostäder.

I en ny avhandling av konstvetaren och arkitekten Karin Eriksson Hultén speglas John Åkerlunds gärning under 1900-talets första del. Det var en verksamhet som pågick parallellt med de mer kända arkitekternas och vars betydelse uppmärksammats först på senare tid.

Åkerlund var i grunden elektroingenjör och fick sitt första arbete i Ludvika där han påverkades starkt av de nationalromantiska strömningarna. Han genomgick aldrig någon formell arkitektutbildning utan erhöll sin skolning som anställd vid Torben Gruts arkitektkontor. Den traditionella svenska byggnadsstilen var Åkerlunds främsta inspirationskälla, men han hämtade även motiv från annat håll. Allt tolkades på ett personligt sätt.

Utmärkande för hans byggnader är anpassningen till landskapet, den goda funktionen, den stilmässiga friheten och de stora trivselvärdena. Från och med 1909 drev John Åkerlund eget kontor i Stockholm. Ett tidigt och viktigt projekt är storgårdskvarteret Josef i Västerås från 1912, men Sörängens folkhögskola utanför Nässjö från 1915 brukar räknas som hans genombrottsverk. Som en följd av detta arbete fick han uppdraget att rita Sigtunastiftelsen med Olaus Petri kapell. Så småningom skapade Åkerlund även de tre anläggningarna Sigtunaskolan, Humanistiska läroverket och Lekmannaskolan i samma stad.

Bland hans projekt kan även nämnas de många uppdragen för Bolidenbolaget i främst Västerbotten. Genom sitt engagemang i Samfundet för hembygdsvård kom Åkerlund i kontakt med representanter för Svenska Turistföreningen och blev under lång tid dess ledande arkitekt. Han ritade bland annat Saltoluokta turiststation i Lappland och den gamla Sylstationen i Jämtland.

John Åkerlund var också sakkunnig inom Skolöverstyrelsen och en flitig skribent. Redan 1909 medverkade han i boken Svenska Allmogehem och, tre år senare, i uppföljaren Gamla svenska allmogehem. Han skrev 1917, på uppdrag av Sveriges Industriförbund, Arbetarebostäder vid industriella verk.

Fredagen den 10 december försvarar Karin Eriksson Hultén, institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Resande i arkitektur. John Åkerlunds liv och verk. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Dramastudion, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Riitta Nikula, institutionen för konsthistoria, Helsingfors universitet.

För mer information eller intervju, kontakta gärna

Karin Eriksson Hultén, institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet Tel: 090-71 35 20, 090-77 91 62 E-post: karin.hulten@hultenarkitekter.se

Redaktör: Helena Vejbrink