"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-20

Rese- och konferensbidrag från Idrottshögskolan

NYHET Idrottshögskolan utlyste 13 januari i år 100 000 kr i konferens- och resebidrag för deltagande i nationella eller internationella idrottsrelevanta forskningskonferenser eller symposier med löpande ansökningstid under 2016.

Alla medel avsedda för utlysningen ((Dnr: IH 5.3-1-2016) är förbrukade och just för tillfället går det inte att söka rese- och konferensbidrag från Idrottshögskolan. I fall Idrottshögskolans styrelse beslutar att omdisponera medel till utlysningen kommer Idrottshögskolan att gå ut med en ny utlysning.

Redaktör: Anna-Karin Eriksson