"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-31

Restauranghögskolan bygger ut

NYHET Sedan starten av det nya Gastronomiprogrammet 2013 har Restauranghögskolan växt och är numera för stor för sina lokaler. En dubblering av studenter och en plan att erbjuda utbildning på avancerad nivå kräver en utbyggnation av både utbildningsköket och restaurangdel.

Hösten 2013 lade Restauranghögskolan om sin grundutbildning och verkar sedan dess för att utveckla högskolan till en komplett verksamhet med grundutbildning, utbildning på avancerad nivå, forskarutbildning och forskning. Detta innebär att utveckling sker på alla nivåer i verksamheten samtidigt, och idag när tre årskullar i nya Gastronomiprogrammet finns i systemet ställs helt nya krav på lokaler.

Som ett resultat av utvidgningen krävs därför ytterligare ett kök med restaurangdel där inredningen kan tillgodose forskningsmöjligheter kopplade till praktiska inslag i grundutbildningen och utbildning på avancerad nivå.

– Med större lokaler blir vi flexiblare i våra kursplaneringar och kan ge studenterna mer tid i de praktiska tillämpningarna, vilket är något vi har saknat med dagens kök. Vi får också tillgång till kök och restaurangdel under hela läsåret vilket vi inte har idag då Kostvetarprogrammet just nu disponerar lokalerna under senare del av höstterminen. I fortsättningen kommer det alltså att finnas fler lokaler för oss att dela på, säger Ute Walter, föreståndare för Restauranghögskolan.

Kostnaden för ett nytt utbildningskök med tillhörande restaurang samt en ny laborationssal för drycker och kemi, beräknas till 10 miljoner kronor. Hälften av kostnaden finansieras centralt och den andra hälften fördelas över Samhällsvetenskapliga fakulteten och dess underliggande enheter.

Diskussioner har pågått med fakultetsledningen sedan hösten 2012 och utbyggnationen beslutades av rektor den 29 mars 2016. Lokalerna beräknas stå klara under vårterminen 2017.

Läs mer

Om Restauranghögskolan på umu.seRestauranghögskolan på Facebook

Redaktör: Anna Lawrence