"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-11

Restaureringsprojekt nominerat till EU-pris

NYHET Restaureringsprojektet ”Vindel River LIFE” som koordinerats av Umeå universitet är ett av totalt 28 EU LIFE-finansierade projekt som nominerats till EU-priset ”The Life Award – Best of the Best Nature Projects”. –Det är en stor ära för oss att ha placerats bland de bästa projekten i Europa, säger projektledaren Johanna Gardeström. Det är en fin uppmuntran för vårt hårda arbete under nästan sex år.

Text: Anna-Lena Lindskog

Projektet har restaurerat 26 av Vindelälvens biflöden efter de ingrepp som timmerflottningen orsakade. Projektet har ägts och koordinerats av Umeå universitet. Ume/Vindelälvens fiskeråd har gjort det praktiska arbetet i vattendragen, medan forskare vid Umeå universitet och SLU har studerat restaureringens effekter på strand- och vattenmiljöer. Framförallt har återhämtningen av vegetation och fiskbestånd undersökts. Havs- och vattenmyndigheten har också medverkat i projektet med ansvar för dess slutkonferens.

Med hjälp av grävskopor har stora mängder grovt sediment (grus, sten och block) lagts tillbaka i vattendragen vilket har inneburit att 27 hektar älvbotten har återvunnits över sammanlagt 66 kilometer älvsträcka. Vidare har över tusen fisklekbottnar återskapats och 20 dammar rivits. Projektet har i experimentsyfte ersatt söndersprängda block med nya block från omkringliggande marker. Det är framförallt skillnaden mellan dessa storblockssträckor och mer traditionellt restaurerade sträckor som forskarna har studerat.

– Vårt projekt har inneburit mycket administration, möten, fältinsatser och informationskampanjer samt interaktioner med många olika människor, såväl efter Vindelälven som i övriga Sverige och i Europa, säger Johanna Gardeström.

Restaureringen har siktat på att återställa de flottade vattendragen till det skick de hade innan flottningen. De kanalliknande flottlederna har därför ersatts med breda, mångformiga älvmiljöer med lugnt och varierat flöde.

– Vi ser redan tecken på att växter och djur börjat återhämta sig efter restaureringen, säger Christer Nilsson, koordinator för projektet. Men vi tror att det behövs många fler år för att livet i vattendragen ska kunna komma upp till den nivå det hade innan flottningen.

– Projektet har gett oss fantastiska möjligheter att fortsätta följa upp den ekologiska återhämtningen, och andra forskare såväl som andra projekt har redan dragit nytta av de restaurerade områdena, säger Christer Nilsson. En sådan här infrastruktur av olika restaurerade objekt skulle aldrig ha gått att bygga upp med traditionella projektmedel.

Bildtext: Johanna Gardeström och Christer Nilsson i projektorljuset under prisceremonin i Bryssel.

För mer information, kontakta gärna:

Christer Nilsson, projektkoordinator, professor emeritus
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet
Telefon: 090-786 60 03
E-post: christer.nilsson@umu.se