"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-08-15

Reumatism ökar risken för hjärt-kärlsjukdom

NYHET Personer med ledgångsreumatism löper ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Forskare vid Umeå universitet visar nu att orsaken ligger i den reumatiska inflammationen tillsammans med allmänna riskfaktorer. Läkemedelsbehandling av reumatismen minskar också hjärt-kärlrisken.

I studien, som publiceras i tidskriften Arthritis Research & Therapy, följdes fler än 400 patienter i Norra sjukvårdsregionen med kronisk ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) i fem år sedan sjukdomen konstaterats. Forskarna har mätt sjukdomens utveckling både med provtagningar och undersökningar av drabbade leder, följt upp behandlingsinsatserna samt noterat exponeringen för kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom – bland annat vikt, blodfettnivåer, blodtryck, diabetes och rökning.

Efter fem år hade 97 procent av patienterna behandlats med läkemedel som hämmar sjukdomsprocessen vid RA (DMARD, eng. disease-modifying antirheumatic drugs) under någon tid och inflammationen hade avtagit. Dessutom hade de allmänna riskfaktorerna minskat: Färre var rökare medan fler hade gått ner i vikt och blodtrycket hade sänkts (delvis på grund av behandling med blodtryckssänkande medel).

Analyser av patientvärdena visade att en ny hjärt-kärlhändelse – som hjärtinfarkt, stroke eller blodpropp – kan förutspås utifrån inflammationsgraden i kombination med riskfaktorer som diabetes, högt blodtryck och ogynnsamma blodfettvärden. Intensivare behandling med DMARD kunde dock minska risken.

Studien har letts av docent Solveig Wållberg-Jonsson, reumatolog vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, som kommenterar resultaten:

- Även om RA-sjukdomen som sådan ökar risken för hjärt-kärlsjukdom är det alltså möjligt att minska patienternas risk genom att angripa både inflammationen som sådan och samtidigt de välkända allmänna riskfaktorerna.

För mer information, kontakta gärna Solveig Wållberg-Jonsson, Norrlands universitetssjukhus, tel. 0730-68 55 74 eller 090-785 26 52 (sekr)
e-post solveig.wallberg.jonsson@medicin.umu.se

Referens

Cardiovascular events in early rheumatoid arthritis (RA) are a result of inflammatory burden and traditional risk factors: a five year prospective study
L Innala, B Möller, L Ljung, S Magnusson, T Smedby, A Södergren, ML Öhman, S Rantapää-Dahlqvist and S Wållberg-Jonsson Arthritis Research & Therapy 15 augusti 2011
http://arthritis-research.com/contentdirektlänk till artikeln