"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-01-15

Reviderad miljöpolicy för Umeå universitet

NYHET Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt möte den 12 december 2019 att fastställa en ny miljöpolicy. Därmed upphävdes den gamla miljöpolicyn från 2003 samt Policy för tjänsteresor från 2014.

Den nya miljöpolicyn ska vara vägledande och bidra till att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås. Den ska ligga i linje med omvärldens förväntningar och krav samt universitetets vision.

Umeå universitet ska verka för det hållbara samhället genom att bedriva utbildning på ett hållbart sätt, som ger studenterna färdigheter och kompetens som är relevant för framtida arbetsliv och framtida roller som beslutsfattare när det gäller hållbar utveckling, samt tillse att lärarna som undervisar har kunskap och förmåga att sätta in sitt ämne i ett hållbarhetsperspektiv.

Universitetet ska också bedriva forskning och utbildning på forskarnivå som bidrar till ökade kunskaper om, och för, hållbar utveckling, samt samverka med samhällets aktörer, delta i samhällsdebatten och sprida kunskaper och goda exempel om, och för, hållbar utveckling.

Universitetet ställer också miljökrav vid inköp och upphandling, effektiviserar energianvändningen och ökar nyttjandet av lokaler och andra ytor. Universitetet ska alltid arbeta för möjligheten till resfria möten och resor ska i första hand genomföras med kollektiva färdmedel, så säkert, kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt. Miljö- och hälsofarliga kemikalier ska fasas ut och bytas ut, inventarier ska återbrukas och avfall källsorteras.

Här finns hela miljöpolicyn