"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-15

Internationell konferens för vår gemensamma framtid med AI

NYHET Det är just nu vi kan påverka hur vi vill att artificiell intelligens (AI) ska bli en del av vårt samhälle. Det är utgångspunkten för att den internationella konferensen AI for Humanity and Society vid Grand Hôtel i Stockholm och online den 17 november 2022. Konferensen är en mötesplats för att engagera forskare, politiker, företag och civilsamhälle i ett samtal om vår gemensamma framtid med AI.

– AI hjälper oss på många sätt i vårt vardagsliv, och kommer vara ännu mer integrerat i vår vardag i framtiden. De beslut vi tar om AI idag har stor potential att forma AI-samhället på både bra och dåliga sätt. Vi lever med andra ord i en formativ tid—det är nu vi kan påverka hur AI kommer bli en del av samhället. Det är därför som årets WASP-HS-konferens, AI for Humanity and Society 2022, är organiserat som en mötesplats för att tänka tillsammans på vår gemensamma framtid med AI, säger Francis Lee, docent i teknik och social förändring vid Chalmers universitet, och en av konferensens vetenskapliga ledare.

Arrangör är det nationella forskningsprogrammet WASP-HS (The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society) som är Wallenbergsstiftelsernas satsning på samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning om AI i samhället.

Samtal som överskrider gränser

– Det är viktigt att alla röster, stora som små, har chansen att bli hörda i diskussionen om hur AI kan påverka oss i framtiden. Detta är anledningen till att vi ägnar en dedikerad del av programmet till det vi kallar för Theme Corners. Syftet är att alla som medverkar på plats ska kunna diskutera möjligheter och konsekvenser med AI från olika perspektiv, säger Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid Uppsala universitet, och en av konferensens vetenskapliga ledare.

AI på arbetsplatsen, grön AI och pålitlig AI är några av de teman som besökarna kan förvänta sig. Under dagen får de även ta del av framåtblickande keynote-föredrag;

  • Morgondagens AI-politik: Vilka vägar borde vi följa?
    Martin Ulbrich, Senior expert vid enheten för AI-politik vid Europeiska kommissionen
  • AI för hela mänskligheten?
    Abeba Birhane, Senior Fellow i pålitlig AI vid Mozilla Foundation

– Det gläder mig mycket att se ett starkt nationellt och internationellt intresse för vår årliga konferens. Jag ser särskilt fram emot att välkomna våra huvudtalare Abeba Birhane och Martin Ulbrich, som tillsammans med oss kommer att diskutera hur vi kan hantera de personliga, sociala, politiska och ekonomiska konsekvenserna av intelligent teknik när den träder in i vårt dagliga liv, säger professor Virginia Dignum, föreståndare för WASP-HS.

Kartläggning av de sociala utmaningarna med AI

Inom forskningsprogrammet WASP-HS finns över hundra forskare på totalt femton svenska universitet och forskningsinstitut. Forskningen som bedrivs inom programmet täcker discipliner så som bland annat psykologi, sociologi, ekonomi, statsvetenskap och datavetenskap. Vid konferensen presenteras en del av den forskning som bedrivs kortfattat samtidigt som besökarna kan ställa frågor och ingå i diskussion med forskarna. Syftet med denna diskussion är att kartlägga de sociala utmaningarna som finns med AI.

Vad är nästa steg för samhällsvetenskap och humaniora inom AI?

Vad är nästa steg för samhällsvetenskap och humaniora inom AI? Denna fråga diskuteras i paneldiskussion mellan Pernilla Jonsson, chef för Ericsson Consumer & Industry Lab, Ericsson Research, Anders Sandberg, Senior Research Fellow vid University of Oxford, Katherine Harrison, docent i genusvetenskap vid Linköpings universitet, och Andrew McAfee, medgrundare och meddirektör för MIT:s initiativ för den digitala ekonomin och förste forskare vid MIT Sloan School of Management.

För att börja forma vår gemensamma framtid med AI, öppnar WASP-HS dörrarna till Grand Hôtel i Stockholm för allmänheten den 17 november 2022. För den som inte kan ta sig till Stockholm den 17 november finns även alternativet att delta online. Alla programpunkter hålls på engelska.

Mer om WASP-HS

Visionen bakom WASP-HS är att främja ny tvärvetenskaplig kunskap inom humaniora och samhällsvetenskap om ämnet artificiell intelligens och autonoma system och vilken påverkan de har på mänsklig och social utveckling. Genom forskningsprogrammet möjliggörs spetsforskning, expertis och kompetensuppbyggnad inom humaniora och samhällsvetenskap. Totalt investerar Wallenbergstiftelserna upp till 660 miljoner kronor i forskningsprogrammet WASP-HS. Programmet koordineras från Umeå universitet.