"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-14

Richard Lundmark prisas för sin forskning

NYHET Richard Lundmark, Umeå universitet, har tilldelats Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris 2013 och ett forskningsstöd på 300 000 kronor.

Richard Lundmark får priset för sin framgångsrika forskning om membrandynamik. Lipidmembran ger cellens dess form och är viktiga komponenter i dess inre organisation. Lundmark studerar hur olika proteiner binder till och styr den geometriska formen på cellens membran, vilket är viktigt bland annat för transport av både små molekyler och makromolekyler inom cellen.

Sven och Ebba-Christina Hagbergs Stiftelse har till ändamål att stimulera och främja vetenskaplig forskning, företrädesvis inom det medicinska och biokemiska området, och delar varje år ut ett personligt pris samt forskningsstöd till en manlig och en kvinnlig framstående ung forskare i Sverige. Stiftelsens anslag och pris går vartannat år till de olika kategorierna. I nomineringsfrågor samarbetar stiftelsen med Kungliga Vetenskapsakademien och Karolinska Institutet.

Stiftelsen delar i år ut ytterligare ett pris och forskningsstöd på 300 000 kronor till Emma Sparr vid Lunds universitet.

För ytterligare information, kontakta:

Richard Lundmark, docent i medicinsk kemi vid Umeå universitetTelefon: 070-620 24 64
E-post: richard.lundmark@umu.se

Dr. Gunnar Hagberg, stiftelsens ordförande

Prof. Gunnar von Heijne, styrelseledamot

Porträttbild av Richard LundmarkFoto: Johan Gunséus

Redaktör: Karin Wikman