"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-09-24

Rikare vardagsliv för äldre med it

NYHET En stor utmaning för hela Europa handlar om hur ny teknik kan underlätta livet för det växande antalet äldre vuxna som lider av kognitiva försämringar, bland annat på grund av demens och afasi.

Under tre års tid har ett antal äldre från Umeå och Skellefteå deltagit i det europeiska forskningsprojektet AGNES, som ska hjälpa äldre till ett självständigt och mer socialt liv genom IT. Idén bakom projektet, i vilket institutionen för Informatik varit delaktig, är att social interaktion med hjälp av ny teknik kan förbättra äldres psykologiska tillstånd och livskvalitet.

Vid den europeiska konferensen AAL Forum 2013 tas dessa frågor upp och med bland talarna finns professor John Waterworth från Informatik vid Umeå universitet. John Waterworth kommer under en av sessionerna att berätta om de resultat som uppnåtts inom projektet AGNES och om det stora intresse för ny teknik som projektet bidragit till bland de äldre som varit med i arbetet.

Sessionen handlar om hur IT kan bidra till att förhindra en försämring i kognitiv förmåga hos äldre och stödja dem som drabbas, såväl de äldre själva som deras anhörigvårdare, vilket oftast är någon i familjen.

Några av frågorna som John Waterworth berör är: Hur kan användare ge sitt godkännande att finnas med i sociala nätverk? Vilken teknik finns för att diskret känna av stämning och aktiviteter? Vilka nya vägar för samverkan för att tillgodose behoven hos äldre (inklusive "ambient interaktion")?

Bilden ovan: John Waterworth, professor vid Informatik, deltar i konferensen AAL Forum 2013 och berättar om projektet Agnes som bidragit till att äldre kan få stöd av teknik i sitt vardagsliv.

Redaktör: Mikael Hansson