"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-15

Riks-P i Umeå 10-11 maj

NYHET I år kom turen till Personalvetarprogrammet vid Umeå universitet att bjuda in till konferens och nätverksträff för landets personalvetarprogram, studentrepresentanter, lärare, forskare, samt yrkesverksamma inom HR/personalarbete.

Konferensen behandlade olika perspektiv på kompetensförsörjning i tider av arbetskraftsbrist utifrån aktuella prognoser, forskning, samt erfarenheter av hur yrkespraktiker från olika branscher försöker lösa problematiken. Programmet bestod i föreläsningar, workshops samt en avslutande paneldiskussion kring HR´s roll, med inbjudna talare såsom Nils Eriksson, Samfak, koordinator och yrkesverksamma HR; Ewelina Ogenblad, VLL, Stefan Larsson, Umeå kommun, Elin Larsson, Lycksele kommun.Konferensen fyller flerdubbla syften. Det allra främsta är att hämta inspiration av varandras upplägg av utbildningen. Träffarna resulterar också i vissa gemensamma ståndpunkter. Riks-P är också ett forum att knyta forskare, lärare och praktiker till varandra. Sist med inte minst erbjuder denna arena möjligheten för studenter från olika orter att utbyta erfarenheter.
- En effekt av årets samordnarmöte är att vi enats om att göra gemensamma uppföljningsstudier av vart våra studenter tar vägen efter examen, berättar Leif Stening, programsamordnare för utbildningen i Umeå och en av arrangörerna.Nätverket har funnits allt sedan Personalvetarutbildningar startades i Sverige, dvs i början av 1980-talet och organiseras årligen. I början var det tio universitet/högskolor, som fanns med på kartan. Numera är eventet uppdelat i en konferens och ett samordnarmöte. Idag har kretsen lärosäten i princip fördubblats. Träffarna har efterhand fått ett mera konferensliknande koncept med olika teman varje år och där värdskapet turnerar runt i landet. År 2018 står Uppsala på tur.
- Utanför direkta legitimationsutbildningar, tror jag att Riks-P är rätt unikt, fortsätter Leif. Med små medel har vi lyckats hålla samman familjen av nitton lärosäten och känner alltid ett stor utbyte av varandra. Vi känner oss inte som konkurrenter. Söktrycket är gynnsamt på de flesta orter. Däremot skiftar villkoren mycket runt om i landet.

Victoria Bernhardtson från Studentcentrum var en av föreläsarna.

I årets konferens har ett synnerligen aktuellt tema lyfts fram, om kompetensproblematik och situationer av arbetskraftsbrist, som både ger upphov till vidare forskning, konsekvenser i utbildningsupplägg och inspiration till redan yrkesverksamma.
- Föreläsningar och workshop har löpts samman på ett ännu bättre sätt än vi vågat hoppas på, säger Leif. Lovorden har haglat. Stort tack till PLUM, vår kreativa sparringpartner på studentsidan. Hela fjorton lärosäten slöt upp och 76 konferensdeltagare. Inte minst stolta är vi över att programmet var ”lokalproducerat” till 80 %, dvs forskare, lärare och yrkesverksamma fd P-studenter stod för föreläsningarna!