"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-29

Riksbankens Jubileumsfond beviljar 2.8 miljoner för utveckling av statistiska metoder för analys av efterfrågefunktioner

NYHET Maria Karlsson, Handelshögskolan vid Umeå universitet, har fått forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet ”Analys av efterfrågefunktioner med en blandning av Tobitmodeller”. Totalt beviljades 2,8 miljoner kronor för projektet.

Målet med projektet är att utveckla statistiska metoder för att analysera system av efterfrågefunktioner. Ett sådant system beskriver hur hushållens utgifter på varor och tjänster är fördelade och hur detta varierar beroende på hushållens inkomst samt demografiska egenskaper. Att undersöka och förklara konsumentbeteende är viktigt för samhällsplanering och skattade efterfrågefunktioner utgör då ett viktigt beslutsunderlag, eftersom de är länken mellan teoretiska modeller av konsumentbeteende och det faktiska beteendet. Detta projekt fokuserar speciellt på metoder för att skatta efterfrågefunktioner med data från SCBs årliga surveyundersökning av hushållens utgifter

Projektet genomförs under tre år tillsammans med professor Thomas Laitila, Örebro universitet och SCB.

Projektet beskrivs kortfattat på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida.

För mer information, kontakta:

Maria Karlsson, universitetslektor, projektledareAvdelningen för statistik, Handelshögskolan vid Umeå universitet
E-post: maria.karlsson@stat.umu.se
Telefon: 090-786 5596