"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-05-27

Riksbankschef och miljöprofessor två av årets hedersdoktorer

NYHET Riksbankschef Lars Heikensten och Susan Baker, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, har utsetts till hedersdoktorer vid Umeå universitets samhällsvetenskapliga fakultet. De promoveras vid universitetets årshögtid lördagen den 29 oktober.

Riksbankschef Lars Heikensten har under sin yrkeskarriär haft flera ansvarsfulla och krävande positioner. Han har aktivt tagit del i samhällsdebatten och varit en värdefull medlem i olika styrelser och kommittéer.

Direkt efter sin doktorsexamen i nationalekonomi 1984 fick Lars Heikensten anställning som chefsekonom vid Riksgäldskontoret, för att senare bli utsedd som departementsråd i finansdepartementet. Sedan 1995 har han arbetat vid Sveriges riksbank, från 2003 och framåt som riksbankschef. Internationellt har han bland annat varit medlem i EU:s Monetära Kommitté.

Under åren 1998 till 2002 var Lars Heikensten också styrelseledamot vid Handelshögskolan i Umeå. Hans värdefulla och insiktsfulla synpunkter bidrog till att högskolan utvecklades och expanderade. Även efter sin tid som ledamot har han på olika sätt fortsatt att verka för Handelshögskolan.

Susan Baker är professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning vid Cardiff School of Social Sciences, Cardiff University i Wales. Under läsåret 2003/04 verkade hon vid Umeå universitets statsvetenskapliga institution, och innehade under samma period den prestigefyllda titeln H. M. Konungens Miljöprofessor. Då var hon den första kvinnan och den andra samhällsvetaren som tilldelats titeln.

Susan Baker har en bred bakgrund inom det samhällsvetenskapliga området och inom en av Umeå universitets forskningsprofiler ”det ekologiskt hållbara och resursanpassade samhället”. Hennes huvudsakliga forskargärning ligger inom tre områden: policyformulering och implementering av EU:s politik för miljö och hållbar utveckling; studier av östeuropeisk miljöpolitik och dessa länders harmoniseringsprocesser inför EU-medlemskap samt genusperspektiv på miljöideologier.

År 2001 initierades ett forskningssamarbete mellan Susan Baker och en grupp av universitetets samhällsvetenskapliga forskare kring en utvärdering av regeringens lokala investeringsprogram för en ekologisk hållbar utveckling (LIP). Idag samarbetar Susan Baker med Umeå-forskare inom två statsvetenskapliga projekt.

För mer information om Lars Heikensten, kontakta:

Agneta Marell, rektor vid Handelshögskolan i Umeå,tel: 090-786 55 11, 070-207 20 02
e-post: rektor@usbe.umu.se

För mer information om Susan Baker, kontakta:

Katarina Eckerberg, professor, statsvetenskapliga institutionen,tel: 090-786 52 30, 070-671 14 79
e-post: katarina.eckerberg@pol.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson