"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-01-13

Riksbankschefen håller sitt första officiella tal på Umeå universitet

NYHET Måndag 6 februari klockan 12.00 håller Stefan Ingves sitt första tal som riksbankschef. Talet hålls i Aula Nordica på Umeå universitet, och har titeln "Riksbankens roll i samhällsekonomin".

Riksbanken leds av en direktion som består av sex ledamöter. Direktionen ansvarar gemensamt för bankens huvuduppgifter, att upprätthålla prisstabilitet och att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende. Direktionen ansvarar även för Riksbankens övriga verksamhet, till exempel förvaltningen av guld- och valutareserven och försörjningen med sedlar och mynt. Ordförande i direktionen är riksbankschefen Stefan Ingves.

Riksbanken har i regeringsformen getts en självständig ställning när det gäller ansvaret för penningpolitiken. Direktionen ska göra självständiga bedömningar och får inte ta emot instruktioner från någon. Stefan Ingves, mandatperiod sträcker sig i sex år från den 1 januari 2006. Stefan Ingves är riksbankschef och ordförande i direktionen. Ingves är medlem i Europeiska centralbankens, ECB:s, allmänna råd och ledamot av Bank for International settlemtents, BIS, styrelse. Han är också Sveriges guvernör i Internationella valutafonden, IMF.

Tidigare har han bland annat varit chef för avdelningen för monetära och finansiella system på IMF, vice riksbankschef och generaldirektör vid Bankstödsnämnden. Dessförinnan var han bland annat finansråd och chef för finansmarknadsavdelningen på Finansdepartementet. Stefan Ingves är ekonomie doktor.

Redaktör: Carina Dahlberg