"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-21

Riksbanksmiljoner lyfter forskning i Umeå

NYHET Forskningen i Umeå får ett rejält tillskott när Riksbankens Jubileumsfond delar ut medel till svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Ett program och tre projekt vid Umeå universitet får dela på nära 53 miljoner kronor. Mest i hela Sverige får forskningsprogrammet Varianter av fred vid Umeå universitet.

– Fantastiskt! Nu kan vi redan till årsskiftet komma igång och forska i åtta år framåt för att hitta svar på frågor som är centrala för fred och utveckling i världen, säger Anna Jarstad, programansvarig för Varianter av fred och professor vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.

I programmet ska man studera varför vissa fredsprocesser leder till en robust och varaktig fred, medan andra knappt ens leder till skör fred. Det handlar om att anlägga ett långsiktigt perspektiv och därför har man valt ut 15 inbördeskrig som ledde till försök till fredsavtal under 1990-talet. Det gäller bland annat konflikter i Bosnien, Filippinerna och Sydafrika.

– Vi kommer även att gå på djupet med vad verklig fred egentligen är, bortom den enkla definitionen att fred är avsaknad av krig. Vi vill studera mekanismer bakom en fred som tål förändringar i samhället, säger Anna Jarstad.

Programmet Varianter av fred har sitt säte i Umeå med elva forskare, men arbetet kommer till stor del att ske genom fältstudier och intervjuer i berörda konfliktområden. Projektet kommer även att ha en vetenskaplig panel som stöd med representanter ända från Nya Zeeland och Sri Lanka. Programmet beviljas 43,4 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond, vilket gör det till det största programmet av alla som delar på totalt 300 miljoner denna höst.

Läs mer om programmet Varianter av fred

Tre andra projekt i Umeå får medel ur Riksbankens Jubileumsfond

”Fördomars sociala grund. Betydelsen av föräldrar, vänner och kontakt för utvecklingen av fördomar hos ungdomar” får 4,1 miljoner. Projektansvarig Andrea Bohman, Sociologiska institutionen.
Läs mer om projektet
”Metoder för longitudinella hjärnavbildningsstudier med icke-slumpmässigt bortfall” får 2,5 miljoner. Projektansvarig Anders Lundquist, Handelshögskolan och Institutionen för integrativ medicinsk biologi. Läs mer om projektet

”Verbfrasanaforer i sydsamiska” får 2,8 miljoner. Projektansvarig Mikael Vinka, Institutionen för språkstudier. Läs mer om projektet

För mer information, kontakta gärna:

Anna JarstadProfessor Statsvetenskapliga institutionen/Programansvarig Varianter av fredMobil 070-425 05 15
anna.jarstad@umu.se

Pressbild Anna Jarstad. Foto: Mattias Pettersson

Föreläsning med Anna Jarstad vid Umeå universitets 50-årsjubileum 2015: Dagens krig – myt och verklighet

Redaktör: Ola Nilsson