"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-18

Riksdagen: Öppet seminarium om skolledarens betydelse för en positiv skolutveckling

NYHET Riksdagens utbildningsutskott höll ett öppet seminarium den 17 maj. Vid seminariet talade Helene Ärlestig, föreståndare för Centrum för skolutveckling, Umeå universitet, om forskningen kring svenskt skolledarskap och rektors påverkan på skolans utveckling.

Helene Ärlestig talade om att vi genom forskningen vet mer om svenskt skolledarskap än någonsin tidigare men mindre än vad vi skulle behöva. Vi vet att skolledarskap är kontextbundet och att rektor gör skillnad. Forskningen riktar därför in sig på hur och i vilken grad rektor påverkar skolutveckling. En väl fungerande styrkedja är viktig för rektors förutsättningar att bidra till en positiv skolutveckling.

Skolledares betydelse för skolutveckling är beroende av externa förväntningar, styrkedjans kvalitet, kompetensnivå och förmågan att kommunicera och prioritera. Att rektor får möjlighet att agera holistiskt och långsiktigt i relation till elever och lärares lärande och utveckling snarare än att ständigt lösa akuta vardags problem. Vill vi ha en positiv skolutveckling måste vi arbeta med förändring och där har skolledare en huvudroll.

Helene Ärlestigs föredrag kan ses ca 60 min i sändningen.

Läs mer om seminariet och se föredragen på Riksdagens hemsidan (webb-TV)