"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-08

Rikspolischef och utredare möter forskare

NYHET Polisens nutid och framtid behandlas på ett seminarium som arrangeras av juridiska institutionen vid Umeå universitet den 16 mars. Inbjudna gäster är rikspolischef Dan Eliasson och Petra Lundh, regeringens särskilda utredare för polisutbildningen.

Petra Lundh är lagman och huvudansvarig för en kommande utredning som behandlar frågan om polisutbildningen i framtiden ska bedrivas av universiteten och inte längre, som idag, på uppdrag av Polismyndigheten. Utredningen presenteras i april, men frågan kommer att lyftas redan under seminariet.

Rikspolischef Dan Eliasson har stått inför en organisatorisk utmaning sedan polisorganisationen förra året slogs ihop till en enda myndighet och de självständiga myndigheterna försvann. Omorganisationen har beskrivits som en historisk reform, med syfte att bl.a. skapa tydligare styrning, ökad kostnadseffektivitet och förbättrat resultat i polisens verksamhet.

Lena Landström, Markus Naarttijärvi och Niklas Eklund är forskare vid Umeå universitet och driver forskningsprojektet Polisarbetet – mellan effektivitet och rättsstatlighet. I studien analyserar de hur krav på effektivitet förstås och omvandlas till åtgärder inom den polisiära verksamheten, samt om, och i så fall hur, dessa står i överensstämmelse med rättsliga principer och normer.

Med dessa utgångspunkter diskuteras polisen i nutid och framtid i ett möte mellan forskning och praktik.
– Det kommer att bli en spännande dag, där vi får tillfälle att diskutera polisen och polisens verksamhet från våra olika perspektiv, säger Lena Landström.  

Se juridiska institutionens kalendarium för info om anmälan

Foto på Dan Eliasson: Lars Hedelin

Redaktör: Katarina Lundqvist