"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-07-01

RiseB i samarbete med Almi om hållbarhet i småföretag

NYHET RiseB har i samarbete med Almi Nord erhållit medel från Europeiska regionala strukturfonden för projektet Triumf, som handlar om tillväxt och hållbarhet i små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten. Totalt satsas 36 miljoner kronor i projektet.

Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE) och Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik (RiseB.se) kommer i projektet att fokusera på hur små och medelstora företag kan öka sin tillväxt på ett hållbart sätt. Projektet, som pågår mellan 2015 och 2018, involverar en rad olika parter förutom Almi och Handelshögskolan, såsom Luleå tekniska universitet, Region Västerbotten och Norrbottens läns landsting.

Triumf-projektet ska identifiera små och medelstora företag med tillväxtpotential. Därefter deltar dessa företag i en utvecklingsprocess ihop med involverade parter. Dessa företag har därmed en möjlighet att stärka sina kunskaper inom hållbart företagande till exempel genom aktiv coaching, seminarier och andra typer av utbildning. Därmed ökar fokus på hållbart företagande i de nordliga länen och även möjligheterna att öka förståelsen kring hinder och drivkrafter för hållbarhet och tillväxt i små och medelstora företag.

-Små och medelstora företag är viktiga för den omställning till ett mer hållbart näringsliv och samhälle som behövs. Dessutom är detta ett viktigt forskningsområde där det finns en internationell efterfrågan på väl genomförda studier och tillförlitliga resultat, säger Johan Jansson vid RiseB.

Mer om projektet på Almi Nords hemsida.

För mer information kontakta gärna:

Torbjörn Edvall, Almi Nord

Gert-Olof Boström, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Johan Jansson, RiseB.se

Karl Johan Bonnedahl, RiseB.se

Denna nyhet publicerades på www.org.umu.se/riseb/