"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-15

RiseB medverkar på PLATSEN

NYHET 15-16 november ordnas konferensen PLATSEN på Sliperiet i Umeå. Konferensen samlar viktiga aktörer för hållbarhet; både nytänkande lokala entreprenörer och banbrytande internationella exempel. Här möts beslutsfattare, opinionsbildare, forskare, tjänstemän, företag, nätverk och intresseorganisationer.

Johan Jansson föreläser under tisdagen med titeln: ” Är grön shopping lösningen på hållbarhetsproblemen? Om nödvändiga normförändringar lokalt och globalt.”

Ett av FNs hållbara utvecklingsmål rör ansvarsfull produktion och konsumtion. Sveriges regering har också nyligen presenterat en strategi för hållbar konsumtion. Dessa ambitioner, tillsammans med lokala initiativ, argumenterar vanligtvis för mer grön konsumtion eller annan typ av konsumtion, men väldigt sällan för minskad total konsumtion. Ett skäl till detta är den starka konsumtionsnorm som råder i den rika delen av världen idag. I denna presentation diskuteras forskning om hur normförändringar är en viktig del i att förändra ohållbara konsumtionsmönster. Hur kan vi gemensamt utveckla normer kring minskad konsumtion, återanvändning och reparation med potential att ersätta nuvarande konsumtionsnormer? Vad säger forskningen om problem och möjligheter med normförändringar?

Läs mer om konferensen på http://sliperiet.umu.se/sv/haender-haer/platsen/