"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-16

RiseB presenterar forskning på Stanford

NYHET Herman Stål presenterar den 12e November en forskningsartikel med titeln: ”Institutional maintenance within the regulatory pillar” på SCANCOR/Stanford. Artikeln utforskar och analyserar svårigheterna med att införa en klimatpolitik via en fallstudie av hur Jordbruksverket utredde och agerade med anledning av svenskt jordbruks växthusgasutsläpp.

Artikelns engelskspråkiga abstrakt:

There is a gap in the institutional maintenance literature regarding how maintenance occurs within the so-called regulatory pillar. Processes and outcomes relating to this pillar are important, as they often have decisive impacts on the institutional dynamics within fields. To fill this gap, this paper draws on a case study of Swedish agri-food policy responding to climate change. By focusing on problematizations as triggers, the paper shows the importance of a redefined script that restores cognitive order and support for prevailing, greenhouse gas-intense, agri-food practice. These case findings are then used to suggest certain propositions regarding the nature of maintenance within the regulatory pillar.