"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-10-24

RiseB: s Herman Stål presenterar forskning på Stanford

NYHET Herman Stål presenterar idag på Stanford en studie med titeln: A Decoupling perspective upon Circular Business Model-implementation: illustrations from Swedish apparel. Studien har gjorts i samarbete med professor Hervé Corvellec, Lunds universitet.

Studien undersöker och förklarar, utifrån ett institutionellt perspektiv, hur svenska modeföretag inför textilinsamlingssystem. I studien presenteras två olika typer av system, där insamlingen antingen outsourcats till tredjeparts-aktörer eller sker internt, men vid sidan om den huvudsakliga affärsmodellen. Textilinsamlingen är därmed särkopplad från den huvudsakliga verksamheten vilket kan ses som ett sätt att undvika problem och utmaningar med att implementera cirkulära affärsmodeller fullt ut men samtidigt skapa viktig legitimitet samt även påverka hur cirkulär ekonomi iscensätts i en bransch.

Herman Stål gör under hösten ett forskarbesök vid Stanford och det skandinaviska institutet för organisationsstudier/SCANCOR.

Redaktör: Herman Stål