"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-16

RiseB söker en doktorand i ett projekt med fokus på entreprenörskap och hållbarhet

NYHET Doktoranden kommer att ingå i ett projekt som syftar till att studera företagsrådgivning och utveckling av mindre företag på hållbara sätt. Projektet möjliggör olika teoretiska perspektiv och analytiska nivåer. Forskningsfrågor kan exempelvis inkludera relationen mellan tillväxt och hållbarhet, utformningen av företagsstöd eller hur kontexten påverkar operationaliseringen av hållbarhet.

En doktorand har stora möjligheter att själv definiera sitt område. Projektet bedrivs i nära samarbete med Almi Företagspartner Norr och Luleå Tekniska Universitet. Besök i företag kommer att vara en del av projektarbetet, liksom kontinuerlig dialog och möten med övriga projektparter. I den större projektgruppen ingår en professor och två docenter från Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Som doktorand skall du läsa kurser och göra en självständig studie inom ovan nämnda projekt. Du förväntas även bidra till forskningsmiljön genom att delta i seminarier, konferenser och andra aktiviteter som stödjer din forskning och forskningsmiljön i stort. Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). I normalfallet deltar doktorand i grundutbildning och/eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden från och med år två. Anställningen förlängs då i motsvarande grad.

Ansök här