"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-05-08

RiseB-uppsatsprisstipendiet 2015 till Katarina Werder och Klaudia Wojtkowiak från Lund

NYHET Uppsatsprisstipendiet i företagsekonomi och hållbarhet som delas ut av Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik (RiseB.se) och Umeå Energi går 2015 till Katarina Werder och Klaudia Wojtkowiak för masteruppsatsen Decision Making in a Sustainable City: A Case Study of Chicago. Uppsatspriset är på 25 000 kronor och delas ut vid Handelshögskolan vid Umeå universitets examensceremoni 5 juni.

Motivering:

Den vinnande uppsatsen av Werder och Wojtkowiak är teoretiskt och empiriskt ambitiös med ett utvecklat ramverk för att förstå och utveckla städers hållbarhetsinitiativ. Uppsatsen visar på de utamningar som finns med urbanisering ur ett hållbarhetsperspektiv och de fällor som beslutsfattare kan hamna i då marknadsföring av städers varumärken går före genomgripande och nödvändiga omställningar. Det är en vältajmad, läsvärd uppsats som bör studeras av regioner och städer med genuina hållbarhetsambitioner.

Författarna har skrivit uppsatsen vid företagsekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet, och handleddes av Professor Tomas Kalling. Uppsatsen finns här.

Två uppsatser får hedersomnämnanden. Det första går till Anders Reje och Elena Dreger för uppsatsen Marketing Sustainability in Charter Tourism: The Influence of Brands, Eco-Labels and their Combination on the Swedish Charter Tourist's Decision Making. Uppsatsen skrevs vid Handelshögskolan vid Umeå universitet och handleddes av Vladimir Vanyushyn. Uppsatsen finns här.

Det andra hedersomnämnadet går till Francesca Martinelli, Konstantinos Psychogyios för uppsatsen CSR reporting as a signal of good management: Do investors really care? Uppsatsen skrevs vid Handelshögskolan i Stockholm och handleddes av Kenth Skogsvik. Uppsatsen finns här.

"Hela juryn har tyckt det varit svårt att sålla ut en av de många bra uppsatserna för priset i år. Detta är andra året som priset delas ut och det märks att konkurrensen har ökat. Vi hoppas att priset skall leda till att än fler ekonomstudenter angriper hållbarhets- och etikfrågorna i sina examens- och uppsatsarbeten", säger Johan Jansson, vid RiseB.

Totalt nominerades åtta uppsatser skrivna under 2014. Prissumman på 25 000 står Umeå Energi för som också de vill uppmuntra till mer fokus på hållbarhetsfrågorna i ekonomutbildningarna vid svenska lärosäten.

I juryn för uppsatspriset 2015 har följande personer ingått:
Dr. Johan Jansson, RiseB, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Professor Lars Hassel, Rektor Handelshögskolan vid Umeå universitet, Professor Tommy Jensen, Stockholms universitet, HR-chef Mari-Louise Johansson, Umeå Energi, Verksamhetsansvarig Marianne Bogle, CSR Sweden.

Uppsatspriset delas ut vid Handelshögskolan vid Umeå universitets examensceremoni 5 juni och nomineringarna för nästa års pris öppnar i september på www.riseb.se.

Denna nyhet publicerades på www.org.umu.se/riseb/