Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-05-09

RiseB-uppsatsprisstipendiet till Sebastian Levall och Brita Prejer

NYHET Uppsatsprisstipendiet i företagsekonomi och hållbarhet som delas ut av Forskningsinstitutet för hållbarhet och företagsetik (RiseB.se) och Umeå Energi går 2014 till Sebastian Levall och Brita Prejer för uppsatsen Inclusive business and shared values: A case study in Laos. Uppsatspriset är på 25 000 kronor och delas ut vid Handelshögskolan vid Umeå universitets examensceremoni 5 juni.

Motivering
Uppsatsen av Levall och Prejer är ambitiös och välskriven med en viktig uppmaning till multinationella företag att beakta lokala förutsättningar och långsiktighet i sina verksamheter i dysfunktionella politiska system. Levall och Prejer visar även på vikten av att involvera intressenter då verksamhet etableras i politiskt och miljömässigt känsliga områden. Författarna går utöver det vanliga uppsatsskrivandet då de varit på plats i Laos och studerat problem och möjligheter i ett företags hållbarhets- och internationaliseringsarbete.

Författarna har skrivit uppsatsen vid institutionen för ekonomi vid SLU i Uppsala och handleddes av Docent Cecilia Mark-Herbert. Uppsatsen finns här.

Hedersomnämnandet 2014 går till Emil Dahl och Dennis Fadel för uppsatsen Corporate Social Responsibility: A comparative case study of three companies. Uppsatsen skrevs vid Handelshögskolan vid Umeå universitet och handleddes av Kiflemariam Hamde. Uppsatsen finns här.

"Detta är första året som RiseB uppsatsprisstipendiet i företagsekonomi och hållbarhet delas ut. Arbetet med att utse en vinnare bland de nominerade uppsatserna har varit stimulerande men svårt. Vi hoppas att detta årliga pris skall leda till att fler ekonomstudenter angriper hållbarhets- och etikfrågorna i sina examens- och uppsatsarbeten", säger Johan Jansson, vid RiseB.

Totalt nominerades sex uppsatser detta första år då priset delas ut. Prissumman på 25 000 står Umeå Energi för som också de vill uppmuntra till mer fokus på hållbarhetsfrågorna i ekonomutbildningarna vid svenska lärosäten.

I juryn för uppsatspriset har följande personer ingått:
Dr. Johan Jansson, RiseB, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Professor Lars Hassel, Rektor Handelshögskolan vid Umeå universitet, Docent Karl Johan Bonnedahl, RiseB, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Professor Tommy Jensen, Stockholms universitet, Professor  Johan Sandström, Luleå tekniska universitet, HR-chef Mari-Louise Johansson, Umeå Energi, Verksamhetsansvarig Marianne Bogle, CSR Sweden.

Uppsatspriset delas ut vid Handelshögskolan vid Umeå universitets examensceremoni 5 juni och nomineringarna för nästa års pris öppnar i september på www.riseb.se.

Denna nyhet publicerades på www.org.umu.se/riseb/