"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-08-21

Risk för felbehandling med stressade akutläkare

NYHET En grupp ST-läkares nivåer av egenskattad stress i början av ett jourpass, men även faktiska nivåer av biologisk stress under ett jourpass, kan kopplas till större risk att begå misstag i arbetet. Detta enligt en studie, där forskare vid Umeå universitet deltagit, som publicerats i BMJ Open.

– Det här är den första studien som undersökt både faktisk biologisk stress och egenskattad stress hos ST-läkare i relation till handledarnas utvärderingar av prestation i form av antal nära missar i tjänsten, säger Bengt Arnetz, som när studien genomfördes var gästprofessor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

– Studien är en mindre pilotstudie gjord på ST-läkare vid en akutmottagning i Detroit men pekar på vikten av att bättre förstå hur biologisk stress, ett fysiologiskt tillstånd skapat av stresshormon, påverkar läkarnas beslutsförmåga vid kritiska behandlingstillfällen.

Studien visar att:

  • Det finns en koppling mellan mängden inflammation i kroppen orsakad av biologisk stress under ett jourpass, antalet trauma- eller svårt sjuka patienter som läkaren tog emot under ett pass, och antalet nära missar rapporterade efter avslutat arbetspass.
  • ST-läkare som själva upplevde sig som stressade före sitt pass rapporterades göra fler nära missar under sitt pass.
  • Fler studier behövs för att studera eventuella samband mellan biologisk stress och faktiska felbehandlingar inom vården.

I studien har 28 ST-läkare på akutmottagningen vid Detroit Medical Center i förväg uppskattat hur stressig deras arbetspass kommer att vara baserat på antalet svårt sjuka patientfall och sen i efterhand självskattat hur stressigt passet var. Nivåer av faktisk biologisk stress testades före och efter arbetspasset genom salivprov, där nivåer av bland annat stresshormonet kortisol testades. ST-läkarnas kliniska prestationer utvärderades genom att deras handledare rapporterade antalet incidenter där misstag nästan skett.

Bengt Arnetz

– I en tid då utmattningssyndrom är alltför vanligt bland vårdpersonal behövs mer forskning kring hur stress påverkar personalens förmåga att utföra sitt arbete i intensiva arbetsmiljöer med stort antal patienter och ett högt tempo. Nästa steg blir att utvidga studien, verifiera resultaten och studera faktiskt utfall i termer av avvikelser och felbehandlingar, säger Bengt Arnetz.  

Läs artikeln i BMJ Open

För mer information, vänligen kontakta:Bengt Arnetz, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitetTelefon: +1 313 310 6123
E-post: arnetz54@gmail.com

Om publiceringen:

BMJ Open, artikel: Examining self-reported and biological stress and near misses among Emergency Medicine residents: a singlecentre cross-sectional assessment in the USA. Författare: Bengt Arnetz, Philip Lewalski, Judy Arnetz, Karen Breejen och Karin Przyklenk. DOI: 10.1136/bmjopen-2017-016479.

Foto: Mostphotos

Redaktör: Daniel Harju