"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-03-11

Risker med förorenad mark synas i konferens på Umeå universitet

NYHET Ett mycket stort antal platser som förorenats efter industriell verksamhet har på senare år uppmärksammats i landet. Den 15–17 mars anordnas en nationell konferens om riskerna med förorenad mark på Umeå universitet.

Naturvårdsverket och länsstyrelserna uppskattar att det i dag finns totalt 60 000 platser som förorenats av olika industrier. Cirka 10 000 av dem tillhör de högre riskklasserna och måste saneras.

Under konferensen kommer riskbedömning och riskvärdering av förorenad mark att belysas från olika aspekter. Frågor som kommer att tas upp är hur man bäst riskbedömer och prioriterar objekt för sanering, hur rent det måste bli när man väl sanerar, samt hur man i stadsplaner eller fastighetsregister kan hantera förorenad mark som måste lämnas kvar.

Till de aktuella förorenade markområdena i Umeåregionen hör det planerade bostadsområdet Öbacka strand, Robertsfors bruk, föroreningar i Umeälvens bottensediment samt kreosotförorenad mark i Holmsund.

Arrangör för konferensen är branschföreningen Nätverket Renare Mark i samarbete med bland annat det EU mål 1-stödda forskningsprojektet Marksaneringscentrum Norr.

Konferensen hålls i två delar, ett forskarmöte den 15 mars i Kemiskt-biologiskt centrum (KBC), samt ett allmänt möte för en bredare publik i Aula Nordica den 16–17 mars. Till det senare mötet är 271 personer anmälda med representanter från samtliga berörda branschsektorer.

Program och mer information om konferensen finns på
www.renaremark.se/vm2005

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Liljedahl, forskningsinformatör,Marksaneringscentrum Norr (MCN) Miljökemi, Umeå universitetTelefon: 0708-770505E-post: thomas.liljedahl@chem.umu.se
www.chem.umu.se/mcn

Redaktör: Karin Wikman