"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-11

Stor studie kartlägger riskfaktorer för svår covid-19

NYHET Hög ålder är den överlägset starkaste riskfaktorn för svår covid-19. Andra starka riskfaktorer är manligt kön och underliggande sjukdom. Personer med Downs syndrom löper särskilt stor risk, och personer med hemtjänst har en ökad risk som inte bara kan förklaras av ålder. Även astma och högt blodtryck är riskfaktorer. Det visar en ny nationell studie som gjorts vid Umeå universitet.

Text: Ola Nilsson

– Resultaten visar bland annat att personer med Downs syndrom hade fyra gånger högre risk än andra att bli allvarligt sjuka i covid-19. Vi blev därför mycket glada när Folkhälsomyndigheten, efter att vi skickat dem studien, meddelade att personer med Downs syndrom ska prioriteras för vaccination, säger Peter Nordström, professor i geriatrik vid Umeå universitet.

I studien framgår också att astma och högt blodtryck ökade risken för sjukhusvård för covid-19 med 20 till 50 procent. Resultaten för astma skulle däremot kunna gälla endast allvarlig astma, eftersom man bara hade tillgång till diagnoser från specialistvården.

Den aktuella studien är baserad på samtliga svenska fall av konstaterad covid-19 till och med september i fjol, totalt mer än 84 000 personer. Forskarna använde register för att jämföra dessa med en kontrollgrupp på över 430 000 slumpmässigt utvalda personer från övriga befolkningen. Det gjorde det möjligt att undersöka sambandet mellan 34 eventuella riskfaktorer och covid-diagnos, med eller utan sjukhusvård.  

Forskarna såg också en överdödlighet både bland dem som vårdades på sjukhus och bland dem som enbart fått en diagnos för covid-19 utan att läggas in på sjukhus. Barn och ungdomar under 20 år utgjorde endast 1 procent av inlagda patienter, och antalet dödsfall i denna grupp var för lågt för att kunna utvärdera eventuell överdödlighet.

– Som alltid är det viktigt att väga resultaten av flera studier och inte fokusera för mycket på en enskild studie, men en betydande styrka med studien är att den omfattar hela befolkningen. Detta gör att studien är en av de största studierna i världen när det gäller riskfaktorer för allvarlig covid-19, vilket är viktigt för generaliserbarheten. Inte minst informationen om specifika riskfaktorer så som Downs syndrom är viktig, säger Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet och medförfattare.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Epidemiology.

Om den vetenskapliga publiceringen

Risk factors for COVID-19 diagnosis, hospitalization and subsequent all-cause mortality in Sweden: a nationwide study
Jonathan Bergman, Marcel Ballin, Anna Nordström, Peter Nordström.
European Journal of Epidemiology.
DOI: 10.1007/s10654-021-00732-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00732-w 

Kontakt

Peter Nordström
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 87 53