"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-14

Robotprogrammering för ovana

NYHET Kan vem som helst lära sig mer om robotar och hur de programmeras? I ett alldeles nystartat projekt mellan Humlab och biblioteket, tänker man visa att det är fullt möjligt, inte behöver vara särskilt svårt och samtidigt vara väldigt kul även för den med ingen förkunskap alls.

Tanken med projektet Enter the RobotSpace är att de som inte naturligt kommer i kontakt med robotar och programmering men ändå är nyfikna på området, ska få en chans till att lära sig mer tillsammans med andra och på ett lustfyllt sätt.

Ett gäng volontärer deltar redan från början genom att tillsammans med biblioteket och Humlab ta fram ett koncept för hur det ska gå till. Volontärerna är tekniskt intresserade men även intresserade av den pedagogiska utmaningen och har redan satt igång arbetet. En utgångspunkt är att ha öppna korta workshops på biblioteket och att ingen förkunskap behövs. Det är ett snabbt format, meningen är att man ska hinna få en inblick i vad det innebär att programmera en robot samtidigt som man känner att man får ett resultat.

Kritiskt förhållningssätt

Sanna Ulfsparre, bibliotekarie vid Umeå universitetsbibliotek, tycker att det är viktigt att öka baskunskapen kring programmering:

-       Att kunna lite om programmering är en viktig generell kompetens. Det är numer nödvändigt att kunna tillräckligt för att ha ett kritiskt förhållningssätt till algoritmer och de webbtjänster vi använder dagligen. Annars är det lätt att få en alltför hög tilltro till tekniken, eller att bli onödigt rädd för den och uppleva den som farlig. Ju mer vi förstår vad som pågår under ytan, desto mer sansat kan vi förhålla oss, och det blir svårare att bli lurad. Det handlar om en sorts källkritik.

-       För den som forskar och arbetar med att utvinna och hantera stora datamängder är det ännu viktigare att ha en inblick i vad som händer ”under huven” eftersom det påverkar resultaten.

Sanna Ulfsparre poängterar att det även finns ett rättviseperspektiv i detta:

-       Alla har inte haft möjlighet att tidigt få tillgång till att lära sig programmering, det kan handla om ekonomi eller normer som varit begränsande. Därför känns det viktigt och bra att kunna erbjuda detta.

Öppen miljö

För Humlab som vill inspirera och initiera samspelet mellan humaniora, kultur och informationsteknik på universitetet är projektet en naturlig del av den verksamhet de bedriver. Möjligheten att få göra projektet publikt på biblioteket är värdefullt, menar Jon Svensson, IT-pedagog vid Humlab:

-       Humlabs målgrupp stämmer bra överens med bibliotekets, en ganska allmän och vid målgrupp. Universitetsbibliotekets öppna miljö som många besöker och vistas i, gör det enkelt att genomföra ett projekt som Enter the RobotSpace.

Förhoppningen är att kunna skapa en miljö som inte blir så anonym, där alla som vill kan känna sig delaktiga, antingen vara med själva eller stå bredvid, titta på och bli intresserade.