"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-04

Robusta biomarkörer för prediktion av risk och sjukdom

NYHET Projektet ”Robusta biomarkörer för prediktion av risk och sjukdom” beviljades i oktober 2020 2,7 miljoner kronor från Vinnova. Övergripande mål är att förstå hur man på ett klokt och kostnadseffektivt sätt genomför studier på biobanksprover i syfte att hitta robusta biomarkörer för sjukdom och sjukdomsprogression.

Höga kostnader och den snabba utvecklingen av nya metabolit- och proteinanalyser leder till att prover idag analyseras i omgångar. Detta skapar en variation i data relaterat till när provet analyserades, vilket gör det svårt att sammanföra data.

Genom att studera hur och vilka data som kan sammanföras och identifiera nyckelkoncept för att underlätta sammanslagning av data i framtiden, kommer vi med tiden kunna bygga större och rikare dataset från biobanksprover. Det resulterar i sin tur i högre statistisk styrka samt att data kan återanvändas för nya frågeställningar.

Jobba på tre fronter

För att uppnå målet ska vi jobba på tre olika fronter. Initialt kommer data och resultat från tidigare studier samlas för att sammanställa proteiners och metaboliters stabilitet. Samtidigt kommer reproducerbarheten hos fyra kommersiella protein- och metabolit-plattformar karakteriseras genom att upprepat analysera samma prover över tid. För att underlätta sammanslagning av framtida genererat data kommer ett bryggningsprov utvärderas och implementeras.

Projektfinansieringen sträcker sig över 20 månader och arbetet sker i samarbete med Claes Olsson, Göteborgs Universitet, Jochen Schwenk, SciLifeLab, och Benny Björkblom, Umeå universitet.