"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-12-13

Rocken spelar roll

NYHET I spänningen mellan ilska, spelglädje och gemenskap hittar kvinnliga rockmusiker drivkraften till sitt engagemang i musiklivet. Det är också en fråga om identitet – vem man vill vara och vilka man vill tillhöra.

"Jag vill inte va' utan mitt band och jag vill inte va' utan min musik”, säger en av de rockmusiker som etnologen Marika Nordström har intervjuat i sin doktorsavhandling. I det uttalandet sammanfattas många av de känslor och ställningstaganden som kommer fram i hennes studie av kvinnliga rockmusiker på lokal nivå. Deras berättelser om sitt musicerande präglas ofta av ilska och frustration över att inte ha samma möjligheter som män, men samtidigt finns också en känsla av meningsfullhet och glädje i att spela och skapa.
– Spänningen mellan dom känslolägena är en drivkraft till deras engagemang, säger Marika Nordström.

She’s Got the Beat och Rockrebeller

I avhandlingen Rocken spelar roll tar Marika Nordström avstamp i två feministiska musikföreningar som syftar till att få fler tjejer att börja spela rock: She’s Got the Beat i Umeå och Rockrebeller i Uppsala. Studien lyfter fram den positiva syn som finns på musicerandet, dess frigörande potential men även den njutning och gemenskap som engagemanget ger. Det är också en fråga om identitet – vem man vill vara och vilka man vill tillhöra.Läs mer i den e-publicerade avhandlingen.

Disputation och kontaktuppgifter

Fredag den 17 december försvarar Marika Nordström, institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, sin avhandling i etnologi med titeln Rocken spelar roll. En etnologisk studie av kvinnliga rockmusiker. Disputationen äger rum kl. 13.00 i hörsal E, humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Alf Björnberg, institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Marika Nordström, institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.
E-post: marika.nordstrom@kultmed.umu.se
el: 090-786 62 67