"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-10-30

Rödbläras strategi mot sterilisering

NYHET När svampen ståndarsot steriliserar växten rödblära drabbas inte alla växter. Åsa Granberg visar i sin avhandling att vissa plantor blir sjuka av en svampindivid men är resistenta mot andra. På så sätt minskar risken att svampen får fäste i en växtpopulation.

Svampsjukdomar är vanligt förekommande på de flesta växter. Åsa Granberg har i sin avhandling undersökt ståndarsotsvampen som är steriliserande och sexuellt överförbar till rödblära. Den individspecifika resistensen som hon funnit minskar risken att svampen får fäste i en population, och den hindrar också parasiten från att sprida sig lika snabbt i populationen när den väl har etablerat sig.

– Kunskap om hur resistens mot olika svampparasiter fungerar har stor ekonomisk betydelse både inom jord- och skogsbruk. Mycket forskning inom detta område är gjort på jordbruksgrödor, men för att nå en förståelse om hur och i vilka situationer olika typer av resistens uppkommer är det viktigt att även undersöka interaktionen mellan vilda växter och deras svampparasiter, förklarar Åsa Granberg.

Interaktionen mellan den steriliserande ståndarsotsvampen och dess värdväxter är en av få välstuderade interaktioner mellan vilda växter och svampparasiter. Genom att odla och korsa rödbläror från vilda rödblärepopulationer och sedan infektera dessa plantor med olika svampindivider har Åsa Granberg kunnat visa att växtindivider reagerar olika beroende på vilken svampindivid som attackerar dem. Hon har dessutom funnit att resistensen är ärftlig, styrs av ett fåtal gener och att det kan vara olika gener som kontrollerar resistens för olika svampindivider. Dessa resultat är viktiga pusselbitar för att förstå hur interaktionen mellan ståndarsotsvampen och rödbläror fungerar, men även för att öka förståelsen för hur och när olika typer av resistens utvecklas.

Fredagen den 2 november försvarar hon sin avhandling med titeln Microbotryum violaceum on Silene dioica –understanding traits that influence plant-pathogen interactions. Svensk titel: Ståndarsoten Microbotryum violaceum på Rödblära – egenskaper och faktorer som påverkar växt-patogen interaktioner. Disputationen äger rum kl. 10.00 i Lilla hörsalen (KB3A9), KBC. Fakultetsopponent är Dr Arjen Biere, NIOO-KNAW, Centre for Terrestrial Ecology, Heteren, The Netherlands. Läs hela eller delar av avhandlingen på: http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:140842

Åsa Granberg är född och uppvuxen på Alnö utanför Sundsvall. Hon läste till biolog på Umeå universitet och började efter examen doktorera 2002 vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.  

För ytterligare information, kontakta: Åsa Granberg, Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitetTelefon: 090-786 7461, 070-239 33 58
E-post: Asa.granberg@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman