"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-01-15

Rökfria utomhusmiljöer på huvudcampus

NYHET Universitetet flyttar och avvecklar askkoppar utomhus på huvudcampus för att leva upp till de nya lagkraven i Tobakslagen samt för att skapa ett rökfritt område kring campusdammen.

Text: Frida Fjellström

1 juli 2019 skärptes kraven i Tobakslagen vad gäller rökfria utomhusmiljöer. Universitetet har därför sett över placeringen av askkoppar utomhus på huvudcampus. Sedan tidigare har universitetets strategiska samarbetspartner Region Västerbotten beslutat om rökfria sjukhusområden och i övrigt rökfria utomhusmiljöer.
- Ett ställningstagande för rökfria utomhusmiljöer och därmed mindre rökning ligger i linje med målen i Agenda 2030 som är viktiga i universitetets vision, säger Per Ragnarsson, t.f. universitetsdirektör.

- Lokalförsörjningsenheten har i dialog med Akademiska Hus tagit fram en plan för hur askkopparna ska avvecklas alternativt flyttas för att leva upp till de nya lagkraven samt skapa ett rökfritt område kring campusdammen, berättar miljö- och säkerhetssamordnare Lisa Redin. Akademiska Hus har fått uppdraget att flytta samt ta bort askkopparna.

Se karta för placering av askkoppar.