"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-04

Rön från Umeå-forskare: Ärftlighet ökar risken för biverkningar av strålbehandling mot hjärtat

NYHET I en registerstudie visar en forskargrupp vid Umeå universitet att risken för hjärt-kärlsjukdom efter strålbehandling är särskilt hög för den som har en nära släkting som haft hjärtsvikt eller kranskärlssjukdom.

Studien, som genomförts i samarbete med forskare i Uppsala och Lund, publiceras i tidskriften International Journal of Cancer. Den bygger på länkning och samkörning av avidentifierade patientuppgifter i flera register.

Det är tidigare känt att det finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom hos personer som fått strålbehandling mot stora delar av hjärtat och att denna effekt kan visa sig lång tid efteråt, ca 20—30 år. Fenomenet är framför allt studerat i samband med en viss typ av lymfcancer, Hodgkins lymfom, där patienter redan på 1960-talet kunde botas med hjälp av strålning. Risken för biverkningar från hjärta och kärl beror bland annat på hur stort område som är strålbehandlat och vilken dos som har givits.

Den nu publicerade studien talar för att de individer som både fått strålbehandling mot bröstkorgen och samtidigt har en familjehistoria med hjärt-kärlsjukdom bör få riktade insatser, t.ex. rökstopp samt behandling av högt blodtryck och höga blodfetter. Detta undersöks för närvarande i en uppföljande studie, SHIP (Swedish Hodgkin Intervention and Prevention). Till SHIP inbjuds alla som fått strålbehandling på grund av Hodgkins lymfom 1965—1995.

För mer information, kontakta doktorand/överläkare Anne Andersson, Inst. för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, och onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, tel. 090-785 78 87,
e-post Anne.andersson@onkologi.umu.se

Referens: Andersson A, Näslund U, Tavelin B, Enblad G, Gustavsson A, Malmer B. Long-term risk of cardiovascular disease in Hodgkin lymphoma survivors-Retrospective cohort analyses and a concept for prospective intervention, Int J Cancer (http://www3.interscience.wiley.com/journal/121510605/abstract).