"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-01-08

Rön från Umeå-forskare: Tidsordnade signaler styr fosterutveckling

NYHET En forskargrupp vid Umeå universitet har upptäckt en mekanism för hur olika typer av celler bildas under den tidiga fostertiden. Avgörande är tidsordningen mellan två signalmolekyler.

Upptäckten publiceras nu i tidskriften Development. Författare till artikeln är Cedric Patthéy, Thomas Edlund och Lena Gunhaga, samtliga vid Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM), Umeå universitet.

Det perifera nervsystemet består av sinnesorganen, som ger oss information om omvärlden, samt de nervceller som skickar denna information till det centrala nervsystemet, dvs. hjärnan och ryggmärgen. I det perifera nervsystemet ingår också det autonoma (självständiga) nervsystemet, som styr grundfunktionerna hos olika organ, t.ex. hjärtat och mag-tarmkanalen.

Under det tidiga fosterstadiet finns de celler som ska komma att bilda det perifera nervsystemet i ett område som omges av de celler som bildar hud på ena sidan och det blivande centrala nervsystemet på andra sidan. Vilka signalmolekyler som i det läget styr bildandet av det perifera nervsystemet och hur de samverkar har hittills varit okänt.

Umeåforskarna visar nu att anläggandet av det perifera nervsystemet regleras av en nyupptäckt mekanism som innebär återkommande bruk av signalmolekylerna Wnt och BMP: Celler som samtidigt utsätts för de båda signalmolekylerna kommer att bilda hudceller. De celler som först utsätts för Wnt-signaler och en kort tid därefter för BMP-signaler kommer däremot att bilda det perifera nervsystemet. Det faktum att tidsordningen mellan signalerna avgör celldifferentieringen är en ny upptäckt med stor principiell betydelse för förståelsen av hur olika typer av celler bildas under fostertiden.

För ytterligare upplysningar, kontakta gärna fo.ass. Lena Gunhaga , UCMM, tel. 090-7854435, mobil 070-2621879,
e-post Lena.Gunhaga@ucmm.umu.se.

C Patthéy, T Edlund, L Gunhaga: Wnt-regulated temporal control of BMP exposure directs the choice between neural plate border and epidermal fate
Development, Volume 136, 73-83, 2009.

Lena Gunhaga medverkade vid Forskningens Dag 2008 med ett föredrag om just det tidiga bildandet av nervsystemet. Föredraget – ur den bok från arrangemanget som utkommer i dagarna – kan läsas som pdf på
http://www.umu.se/medfak/forskning/dokument/Nervsystemet_fran_borjan.pdf