"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-10

Röntgensjuksköterskor utbildas åter i Umeå!

NYHET Från och med i höst antas åter studenter till röntgensjuksköterskeutbildningen i Umeå, efter två års uppehåll. Utbildningen leder till patientnära arbete vid sjukhusens röntgenavdelningar samt vid vårdcentraler och mottagningar där radiologisk verksamhet förekommer.

– Det är glädjande att kunna räkna med att starta utbildningen här i Umeå igen, särskilt med tanke på att prognoser pekar på att de som examineras kommer att välkomnas med öppna armar av arbetsmarknaden när de tagit examen, säger Solveig Engman, universitetsadjunkt och kursansvarig för utbildningen vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.

Det är framför allt stora pensionsavgångar i 40-talistgenerationen som kommer att ge de många lediga tjänsterna framöver. Från och med i höst kommer det att antas 15 studenter till röntgensjuksköterskeutbildningen i Umeå. Utbildningen omfattar 120 poäng (tre år) och leder till röntgensjuksköterskeexamen. Den ger såväl teoretiska som praktiska kunskaper i omvårdnad med specifik inriktning inom diagnostisk radiologi. Den som är intresserad av att arbeta med människor och omvårdnad, men även av datorer och teknik, kan förena detta genom att utbilda sig till röntgensjuksköterska.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, den del som genomförs ute i vårdverksamheten, är i huvudsak förlagd till röntgenkliniken i Västerbotten (Lycksele, Skellefteå och Umeå) men kan även förläggas till Västernorrland eller Jämtland vilket innebär att studenter kan göra delar av sina verksamhetsförlagda studier på hemorten.

Mer information om utbildningen återfinns på: www.umu.se/utbildning

Ansökan till utbildningen görs på www.studera.nu. Eftersom den 15 april infaller på en lördag godtas att anmälan inkommit senast den 18 april. Det betyder att webbanmälan kommer att hållas öppen till midnatt den 18 april och att pappersanmälan ska ha inkommit till Verket för högskoleservice, VHS, senast den 18 april.

För mer information, kontakta:
Studievägledare Inga Greta Nilsson på telefon 090-786 91 67 eller e-post ingagreta.nilsson@nurs.umu.se.

Universitetsadjunkt Solveig Engman på telefon 090-786 91 56 eller e-post solveig.engman@nurs.umu.se.

Röntgensjuksköterskestuderande Frida Lindgren på e-post fralin02@student.umu.se

Redaktör: Bertil Born