"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-04-14

Rörelseanalys ger information om nacksmärtor

NYHET En teknik med rörelsekameror och datoranalys som kan kartlägga nacksmärtor för rätt diagnos, behandling och rehabilitering beskrivs i den avhandling som Helena Grip försvarar vid Umeå universitet den 18 april.

Ont i nacken är en växande orsak till sjukskrivning och förtidspensionering. Många nu använda undersökningsmetoder av rörelseförmåga är både subjektiva och svåra att standardisera. Det leder till problem för sjukvården med att ställa rätt diagnos och att ge bra behandling och rehabilitering. Syftet med avhandlingen är att hitta metoder som kan användas för att objektivt bedöma rörelsemönstren hos personer med nacksmärta.

Studierna omfattar både ospecifika nackbesvär, utan tydlig bakomliggande orsak, och whiplash (pisksnärtskada), som kan inträffa efter accelerationsvåld mot nacken vid t.ex. en bilolycka. Gemensamt är smärta och muskelstelhet i nack- och skulderregionen. Utöver det förekommer huvudvärk, yrsel, synproblem och minnessvårigheter.

Ungefär 200 personer deltog i studien, både med nackbesvär och helt besvärsfria. Det visade sig att personerna med nacksmärta har ett minskat rörelseomfång i nacken. Dessutom visar de lägre hastighet i sina rörelser och en större variation (ryckighet) i utförandet, något som kan kopplas till sämre motorisk kontroll.

Det finns tecken på olikheter mellan olika typer av nackskador. Whiplashpatienterna hade i allmänhet ett mer begränsat rörelseomfång vid rörelsetesterna och större variation i utförandet. De rapporterade också högre smärtintensitet än gruppen med ospecifika nackbesvär. Rörelsemarkörer på huvudet tillsammans med rörelsekameror används för att registrera rörelsemönster med ett stort antal variabler. Med hjälp av mönsterigenkänning (neurala nätverk) utvecklades en metod för en samlad bedömning av förändringar i nackens funktion.

Slutsatsen i avhandlingen är att en sådan objektiv rörelseanalys kan fungera som stöd vid diagnos eller vid utvärdering av rehabiliteringsinsatser. En speciell mätteknik med trådlösa rörelseavkännare fästa vid huvud och nacke prövades också. Den kan ersätta de dyrbara rörelsekamerorna, som är mer användbara i forskning än i kliniska sammanhang.

Fredagen den 18 april försvarar Helena Grip, Inst. för strålningsvetenskaper, medicinsk teknik och fysik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Biomechanical assessment of head and neck movements in neck pain using 3D movement analysis”. Disputationen äger rum kl 09.00 i Sal B, 9tr, Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är prof. Gertjan Ettema, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet, Trondheim.

Helena Grip är doktorand vid Inst. för strålningsvetenskaper och nås på tel. 090-785 40 29, epost helena.grip@vll.se  

Redaktör: Hans Fällman