"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-21

Rudolf Meidner-priset 2020 tilldelas Desirée Enlund

NYHET Desirée Enlund, som disputerade i våras vid Institutionen för geografi och Umeå centrum för genusstudier får ta emot Rudolf Meidner-priset för forskning i fackföreningsrörelsens historia för sin avhandling "Contentious Countrysides. Social movements reworking and resisting public healthcare restructuring in rural Sweden".

Desirée Enlund har utsetts till 2020 års Rudolf Meidner-pristagare. Hon får priset för sin avhandling om politisk aktivism i samband med neddragningar av sjukvården i glesbygden.

Priset delas ut av forskningsrådet vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Det instiftades 1994 i samband med att Rudolf Meidner, rådets ordförande 1981-1996, fyllde 80 år. Prissumman är på 25 000 kronor.

Forskningsrådets nuvarande ordförande är Ella Niia.

Motiveringen lyder

Enlund har i sin avhandling studerat sjukhusockupationen i Sollefteå och etableringen av en medborgarägd vårdcentral i Offerdal som exempel på nutida sociala rörelser. Aktionerna är en reaktion på de senaste årtiondenas genomgripande förändringar av det svenska välfärdssystemet och som också är en central fråga för arbetarrörelsen. Grundläggande frågor om organisering och styrning, konkurrensutsättning, offentliga och privata utförare av välfärdstjänster ställs här även på lokalt plan och lyfter därmed platsen betydelse. Enlund följer rörelserna över tid och analyserar hur problemen beskrivs och hur aktivisterna kommer fram till möjliga aktioner och lösningar. Hennes analys bidrar till vår kunskap om sociala rörelsers drivkrafter och strategier. Studien spänner över olika forskningsområden och söker överbrygga gapen mellan olika forskningsfält som studerar kollektiva aktioner. En viktig förtjänst är hur avhandling lyfter fram platsen och sociala rörelsers betydelse för förändring, och visar på det lokala motståndets omedelbara relevans för dagens politiska debatter.