Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 20 jun, 2018

Rumslighet är en stark faktor i digital interaktiv litteratur

NYHET Rumsligheten påverkar vårt agerande i digital litteratur, och även de berättelser som uppstår i interaktionen mellan oss och digitala medier. Det visar en avhandling av James Barrett, Institutionen för språkstudier. James försvarar sin avhandling vid Umeå universitet den 5 juni.

Vi upplever ofta digitala medier, till exempel webbplatser, videospel, program och virtuella världar, som rumsliga företeelser som vi navigerar och förflyttar oss i. När vi använder dessa digitala medier interagerar vi med både bilderna på skärmen och ljudet och ofta ligger någon typ av berättande till grund för vårt agerande.

Avhandlingen The Ergodic Revisited: Spatiality as a Governing Principle of Digital Literature undersöker rumslighetens funktion har i fyra digitala, interaktiva litteraturverk. Dessa verk är Dreamaphage av Jason Nelson (2003), Last Meal Requested av Sachiko Hayashi (2003), Façade av Michael Mateas och Andrew Stern (2005), och Egypt: The Book of Going Forth by Day av MD Coverley (2006). Verken undersöks genom närläsning och rumslig analys, i en modell som kombinerar berättande, design och interaktionsteorier. Resultatet visar att de rumsliga komponenterna i de digitala verken definierar såväl läsarens interaktion med verken som de berättelser som blir resultatet av interaktionen. Detta är en av mycket få fördjupade studier grundade på närläsning av rumslighet i digital interaktiv litteratur.

I avhandlingen undersöks hur rumsliga representationer av städer och byggnader, och karaktärerna som finns i dem, påverkar oss att göra vissa val eller bidrar till att vi gör vissa tolkningar. Ur samspelet mellan det digitala mediet och användare uppstår sedan berättelser, som till stor del styrs av just rumsligheten.

Läs avhandlingen här

Disputationen äger rum 5 juni kl. 13.00–15.00 i Samhällsvetarhuset, Hörsal C.

För mer information, kontakta:

James Barrett
Mejl: james.barrett@umu.se

Redaktör: Veronica Wiman Nilsson