"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-10-27

Ruth Palmer får prestigefylld europeisk titel

NYHET Ruth Palmer, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP), Umeå universitet, har i skarp europeisk konkurrens som enda forskare i Sverige utsetts till att få stöd i European Molecular Biology Organizations (EMBO) prestigefyllda treåriga Young Investigator Programme.

Programmet inriktar sig på forskare som har drivit sina första laboratorier i mellan ett och tre år. Medlemmar i programmet får rätt till en mängd privilegier, alla konstruerade för att underlätta den ofta svåra övergången mellan att dra igång ett fristående laboratorium och skapa sig ett rykte i den akademiska världen.

Ett mentorskapsprogram, sponsring av föreläsningar vid internationella möten, ett årligt symposium och en kurs i att leda ett laboratorium är några av de förmåner som ska hjälpa de unga forskarna, bland annat till att upprätta nya internationella samarbeten.

Konkurrensen inom programmet är hög, endast 13 procent av inkomna ansökningar bifölls i den senaste urvalsomgången.
– Konkurrensen är extremt hård, men det är meningen. Att bära titeln Young Investigator innebär att EMBO är övertygade om forskningens kvalitet. Detta är en inflytelserik rekommendation. Vi hoppas att EMBO:s kvalitetsmärke kombinerat med praktiskt stöd ska höja de unga forskarnas status och hjälpa dem att dra till sig nya samarbeten och finansiering, förklarar Gerlind Wallon, ledare för programmet.

EMBO Young Investigator Programme har identifierat och stött framstående forskare inom livsvetenskaperna sedan 2000. För närvarande stöder programmet ett nätverk av 70 unga forskare.

European Molecular Biology Organization finansieras i första hand av European Molecular Biology Conference (EMBC), en mellanstatlig europeisk organisation där 23 länder förutom Sverige är medlemmar. Den stöder livsvetenskaperna i Europa genom ett antal olika initativ. EMBO väljer in nya medlemmar årligen baserat på visad vetenskaplig excellens. Organisationen har idag över 1 100 medlemmar i Europa och mer än 60 anslutna medlemmar utanför Europa, vilket gör den till en viktig knytpunkt i molekylärbiologins världsvida nätverk. Några av Europas ledande forskare är medlemmar i organisationen, vilket bland annat omfattar 38 nobelpristagare. 

För mer information, bland annat en lista över de 17 som fått titeln Young Investigator, läs det internationella pressmeddelandet på: www.embo.org/about_embo/press/new_yips05.html Läs mer om EMBO här: www.umu.se/medfak/aktuellt/dokument/AboutEMBO_10_2005.pdf

Ruth Palmer tilldelades även Fernström-priset 2005: www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1881

Med anledning av detta håller hon högtidföreläsning i hörsal D, NUS 9 tr. klockan 19:40 i kväll, torsdag 27 okt.

Läs mer om hennes andra framgångar här: www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1773 www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1549 www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1306 www.info.umu.se/Nyheter/Pressmeddelande.aspx?id=1242

Ruth Palmer nås på telefon 090-785 67 86, 090-785 67 92 eller e-post ruth.palmer@ucmp.umu.se.

En högupplöst bild av Ruth Palmer finns för nedladdning på: www.mediabank.umu.se

Redaktör: Bertil Born