"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-09-28

Rygg- och nackvärk ger sämre minne

NYHET Smärta i rygg och nacke leder till sämre minne och koncentrationsförmåga. Dessutom påskyndar värken det mentala åldrandet. Stefan Söderfjell vid Umeå universitet har i sin avhandling testat minnet på omkring tusen personer.

Människor med värk upplever ofta att de också har svårt att koncentrera sig, lösa problem och minnas. Umeåforskaren Stefan Söderfjell visar nu i sitt doktorsarbete att personer med smärta verkligen har problem med dessa så kallade kognitiva funktioner.

I en rad olika kognitiva test, i huvudsak minnestest, jämfördes prestationerna mellan personer med och utan smärta i armar, axlar, nacke och rygg. Omkring tusen personer i åldrarna 35–80 år från Umeå deltog i testerna.

Resultaten visar att personer som upplever fysisk smärta har sämre minnesförmåga jämfört med personer utan värk. Den normala försämringen av olika mentala förmågor som man får när man åldras är också mer påtaglig hos personer som har ont. Att smärta orsakar fysiskt lidande är allmänt känt. Att smärta dessutom tycks försämra grundläggande mentala förmågor gör att behovet att komma till rätta med detta folkhälsoproblem aktualiseras ytterligare.

Stefan Söderfjell anser att den kognitiva funktionsnedsättningen hos smärtpatienter bör beaktas av läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och liknande, så att instruktioner, information, och träningsprogram blir tydliga och lätta att förstå för patienterna.

Testpersonerna ingår i det så kallade Betula-projektet, inom vilket forskare sedan år 1988 har följt en grupp människors mentala och fysiska status allteftersom de åldras. Betula-projektet utsågs tidigare i år till en av Vetenskapsrådets starka forskningsmiljöer.

Mer information om projektet finns här: www.org.umu.se/betula/betula

Fredagen den 30 september försvarar Stefan Söderfjell, institutionen för psykologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Muskuloskeletal smärta, minne, och åldrande: tvärsnitts- och longitudinella resultat. Disputationen äger rum kl. 10.15 i hörsal F, Humanisthuset.  Fakultetsopponent är Professor Björn Lyxell, institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet. 

För mer information, kontakta:

Stefan Söderfjell, institutionen för psykologi, Umeå universitet,Tel: 090-786 60 44, 0730-801 488
E-post: stefan.soderfjell@psy.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson