"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-02-15

Ryggproblem vanligt bland elitidrottande ungdomar

NYHET Ungdomar som idrottar på elitnivå har oftare besvär i ländryggen än ungdomar som tränar på lägre nivå. För att skadan ska läkas är det viktigt att den upptäcks och behandlas tidigt. Det visar en ny avhandling.

Text: Ola Nilsson

– Fysisk aktivitet är bra för kroppen. Men det finns också en risk att det blir för mycket av det goda. Det krävs en medvetenhet om att den fysiska mognadsgraden varierar mellan individer i samma årskull för att minska skaderiskerna. Ju fler träningstimmar, desto mer individanpassad bör träningen vara, säger Claes-Göran Sundell, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet.

I sin avhandling visar Claes-Göran Sundell att nästan hälften av de idrottande ungdomarna hade besvär i ländryggen. Besvären var vanligast bland ungdomar som idrottade på elitnivå och tränade mer än sex timmar i veckan. Däremot gick det inte att se någon skillnad mellan olika idrotter.

Hos nio av tio av de ungdomar som undersöktes för ländryggproblem fanns en strukturell förklaring till besvären. Den vanligaste skadan var stressreaktion eller stressfraktur i ländryggen. Det gick inte att se detta bara med någon vanlig klinisk undersökning utanpå kroppen, utan det krävdes undersökning med datortomograf eller magnetresonanskamera för att fastställa skadan. Om skadan upptäcktes i tidigt stadium var det större chans till läkning.

– Därför är det viktigt att inte bagatellisera besvär utan ta alla symtom från ryggen på allvar hos ungdomarna och tidigt göra undersökning med bilddiagnostik som magnetresonans, säger Claes-Göran Sundell.

Avhandlingen bygger på flera studier. En enkät gjordes bland 2 500 gymnasieelever för att se samband mellan ländryggsbesvär, idrott och kön. I en registerstudie studerades idrottande ungdomar och ländryggsbesvär under en tioårsperiod, där det framkom att bara ett fåtal hade undersökts med magnetresonans eller datortomografi. 19 sådana hittades, av dem gav 16 tillgång till journal och besvarade frågor om fortsatta besvär. I en annan studie följdes 25 elitidrottande ungdomar med ländryggsbesvär, som jämfördes med en kontrollgrupp som aldrig haft besvär i sin ländrygg. Här såg man stora skillnader, då ungdomarna med ländryggsbesvär också hade skador på sin ryggrad, medan kontrollgruppen inte visade några skador. De som hade någon form av skelettskada behandlades med vila i tre månader med uppföljning hos fysioterapeut. Efter vilan gjordes en ny röntgenundersökning för att studera läkningen.

Claes-Göran Sundell är uppväxt i Kåge utanför Skellefteå och har arbetat som ambulansförare i åtta år innan han vidareutbildade sig till fysioterapeut.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna:
Claes-Göran Sundell
Telefon: 070-687 07 75
E-post: claes.g.s@telia.com

Om disputationen

Claes-Göran Sundell, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, försvarar fredag 22 februari kl. 9.00 sin avhandling Ländryggssmärta hos unga idrottare. Fakultetsopponent: Docent Adad Baranto, Ortopedi och spinal kirurgi, Sahlgrenska Akademien. Huvudhandledare: Karin Larsén. Plats: Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå.