"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-05-24

Rymdplasmavågor – en nyckel till universums hemligheter

NYHET Gabriella Stenberg har i den avhandling hon försvar den 3 juni studerat rymdplasmavågor. Hon argumenterar för att observation och analys av rymdplasmavågor är nödvändigt för att fördjupa kunskapen om rymden.

– En del rymdforskare betraktar rymdplasmavågor som brus i mätningarna och hävdar att enbart storskaliga variationer har betydelse. Men genom att titta på vågor har vi avslöjat små strömstrukturer som kan vara centrala för att förstå hur växelverkan mellan solen och jorden fungerar, säger Gabriella Stenberg. 

Utforskningen av rymden ger uttryck för människans naturliga nyfikenhet och hennes önskan att besvara de stora frågorna om var vi kommer ifrån och om vi är ensamma i universum. De kunskaper och den teknik som vi tillägnat oss sedan rymdålderns början är i dag oumbärliga i vår strävan efter ett långsiktigt hållbart samhälle.
–  Observationer och analys av vågor i rymden är en av nycklarna till en större förståelse av både hur närmiljön kring jorden och universum i sin helhet fungerar. Vågorna utgör, ungefär som vårt blodomlopp, transportsystemet för energi och information i rymden, menar Gabriella Stenberg.

Fredagen den 3 juni försvarar Gabriella Stenberg, institutionen för fysik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln "The importance of waves in space plasmas. Examples from the auroral region and the magnetopause." Svensk översättning: Rymdplasmavågors betydelse. Exempel från norrskensområdet och magnetopausen.

Disputationen äger rum kl 13.15 i sal N420, Naturvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är Hermann Opgenoorth, Solar and Solar-Terrestrial Missions Division, ESTEC, ESA, Nederländerna.

Gabriella Stenberg är uppvuxen i Vänersborg. Hon flyttade till Umeå hösten 1989 för att läsa vid universitetet.

Gabriella Stenberg nås på:Telefon (arb): 090-786 50 44Mobil: 070-289 64 97
Email: stenberg@space.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg