"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-02-15 Uppdaterad: 2023-09-14, 15:06

Så behålls kunniga IT-studenter i Umeå

NYHET Hur kan vi säkerställa kompetensförsörjningen inom IT-branschen och bidra till att kunniga studenter väljer Umeå före andra städer efter avslutade universitetsstudier? Det var frågor som Therese Strandberg och Annakarin Nyberg ställde sig, vilket utgjorde startskottet för pilotprojektet Ada Akademi.

Ada Akademi är ett samarbete mellan ITS och Informatik vid Umeå universitet, som syftar till att skapa en språngbräda från universitetet och ut i arbetslivet. IT-branschen i Umeå utmanas idag av frågor som rör kompetensförsörjning och hur arbetsgivare ska vara attraktiva och konkurrenskraftiga i relation till andra städer.

– Vi ser att behovet på arbetsmarknaden är stort, inte minst när det gäller kvinnor med stark IT-kompetens. Vi ser också att det blir allt viktigare att uppvisa en heterogen arbetsplats för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det här är frågor vi tog fasta på när vi utformade piloten för Ada Akademi, berättar Therese Strandberg, biträdande enhetschef vid ITS.

Under våren har kvinnor som studerar sista terminen vid utbildningar i informatik erbjudits möjlighet att söka till Ada akademi. Mer konkret har studenterna ansökt om 20%-tjänster vid ITS och möjligheten att arbeta med skarpa systemutvecklingsprojekt. Deras jobb innebär att på olika sätt stödja forskning och lärande genom IT-lösningar i teknikens framkant. Tillgång till mentorer har bedömts som en viktig förutsättning och därför får varje antagen student en egen mentor, en erfaren systemutvecklare att vända sig till i olika frågor. Ambitionen är att deltiden ska bli till heltid så snart studierna är avslutade, men även att bibehålla viktig kompetens i Umeå.

Annakarin Nyberg, lärare och forskare vid informatik, Umeå universitet, ser stort värde i samverkansprojektet och hoppas kunna utvidga det framöver och inkludera både kvinnor och män samt fler aktörer inom näringslivet. Men det är samtidigt viktigt, menar Nyberg, att satsningen inte lockar studenterna att lämna universitetet innan de har avslutat sina studier och tagit sin examen.

– För studenternas framtida möjligheter på arbetsmarknaden är det oerhört viktigt att fullfölja sina studier och att anställningen inte äventyrar möjligheten att ta examen. Av den anledningen har vi byggt in en stor flexibilitet och möjlighet att anpassa arbetet efter studierna – inte tvärt om! Och för att studenterna överhuvudtaget ska bli aktuella för en heltidsanställning till sommaren krävs att de har fullföljt sina studier och kan uppvisa sitt examensbevis. Det är naturligtvis ett viktigt och gemensamt ansvar vi måste ta, säger Annakarin Nyberg.

Projektet har snabbt gått från idéfas i november 2018, till konkreta anställningar i februari 2019. Initiativtagarna uttrycker att de är överraskade över välkomnandet och det stora söktrycket. Till en början var ambitionen mer blygsam, att erbjuda två studenter plats, men det slutade med att fem studenter nu inleder sitt arbete vid ITS.

– Vi mötte så många fantastiska studenter att de två platserna i stället snabbt blev till fem. Det är så klart oerhört roligt att se att det finns så många duktiga studenter och att många av dem står riktigt bra rustade inför språnget ut i arbetslivet, menar Nyberg och Strandberg.

Ada Akademi är ett samverkansprojekt mellan institutionen för informatik, Umeå universitet och ITS - Enheten för IT-stöd och systemutveckling vid Umeå Universitet. Vid ITS arbetar idag över 200 personer med att utveckla, förvalta, sköta drift och support för IT-system mot högre utbildning. Kundbasen utgörs av allt från enskilda forskare till stora nationella aktörer. ITS i Umeå har med åren vuxit till den enskilt största och viktigaste IT-aktören för landets alla universitet och högskolor.

För mer information kontakta:

Annakarin Nyberg
Konsult, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 18