"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-04

Så formades jaget i resarnas levnadsberättelser

NYHET Levnadshistorier av ”gypsies”/”travellers”/”romanys” har existerat i litteraturhistoriens periferi. Den 8 april, på romernas nationaldag, läggs en avhandling fram som undersöker hur jaget i fyra sådana levnadsberättelser har formats i kommunikation med den dominerande gruppens uppfattningar.

För att en livshistoria ska bli intressant måste man berätta någonting som läsaren eller lyssnaren är mottaglig för. Om det inte sker lyssnar eller läser ingen. När en person använder orden ”Gypsy” och/eller ”Traveller” och/eller ”Romany” som utgångspunkt för berättandet, måste hon/han ta hänsyn till vad som kan, vad som måste och vad som förväntas berättas för att skapa igenkännande hos en tolkande mottagare. Berättaren är med andra ord tvungen – medvetet och undermedvetet – att kommunicera med den dominanta gruppens uppfattningar om den grupp eller de grupper som man utger sig för att tillhöra.

Martin Shaws doktorsavhandling ”Narrating Gypsies, Telling Travellers” analyserar de transkriberade levnadshistorierna av Gordon Sylvester Boswell (1970), Nan Joyce (1985) och Jimmy Stockins (2000) samt Jess Smith’s (2001, 2002) egenskrivna levnadsberättelse. Dessa texter kommer alla från Storbritannien och republiken Irland och den politiska miljön karakteriseras av koloniala, postkoloniala, internkoloniala och nationella teman.

Avhandlingen ger en idéhistorisk beskrivning av de romantiska och fördomsfulla etiketter som både klyver och som formar förhållandet mellan vad en ”Gypsy”-berättare kan eller förväntas berätta. Studien lägger stor vikt vid hur berättelsens jag konstrueras i relation till samhället och den nationella självbilden. Avhandlingen länkar levnadsberättelserna till Skottlands, Englands och Irlands nationshistoria/historier och följer, via koloniala, postkoloniala och internkoloniala berättelser, de samhälleliga mönster som återuppstår och ekar i berättarnas talade och skrivna ord.

(Detta pressmeddelande har lämnat orden Gypsy och Traveller, liksom avhandlingens titel, oöversatta. Det beror på att orden inte kan översättas utan problem, och att den engelska rubriken innehåller tvetydigheter som inte kan återskapas i översättning.)

Lördagen den 8 april försvarar Martin Shaw, institutionen för moderna språk, Umeå universitet, sin doktorsavhandling i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning med titeln Narrating Gypsies, Telling Travellers: A Study of the Relational Self in four Life Stories.

Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal F, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är David Mayall, PHD i historia vid Sheffield Hallam University, England.

Ladda ner och läs hela eller delar av avhandlingen på nätet: www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=726

Martin Shaw kommer ursprungligen från Sheffield i Storbritannien och har bott i Sverige i 11 år. För mer information eller intervju, kontakta honom gärna på:Tel: 090-786 57 36
E-post: martin.shaw@engelska.umu.se. 


Redaktör: Helena Vejbrink