"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-03 Uppdaterad: 2022-11-07, 15:56

Så går det med universitetets klimat- och hållbarhetsarbete

NYHET År 2021 beslutade Umeå universitet om 13 inriktningsmål för klimat och hållbarhet till 2030, som ska hjälpa oss bidra till att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås. Nu finns 2021 års resultat att läsa om på klimat- och hållbarhetssidor.

Text: Lisa Redin/Annica Höglund

Umeå universitet konstaterar i vår vision att vi vill vara med och driva omställningen till ett hållbart samhälle. Under 2021 tog universitetet fram en regel för miljö- och hållbarhetsarbetet och en handlingsplan för klimat och hållbarhet för 2021–2023.

Med utgångspunkt bland annat i det Klimatramverk för universitet och högskolor som universitetet har skrivit på har vi identifierat sex fokusområden för universitetets huvudsakliga uppdrag och verksamheter som har bäring på hållbarhetsmålen. Inom varje fokusområde har vi satt ett eller flera mål och i handlingsplanen finns ett 40-tal aktiviteter som vi ska genomföra senast 2023. Ungefär hälften av aktiviteterna genomfördes redan under 2021.

Se vilka aktiviteter som gjorts och planeras

Universitetets klimat- och hållbarhetsarbete har egna sidor på vår webb. På respektive fokusområdes sidor finns nu 2021 års resultat för de sammanlagt 13 målen. Där finns också exempel på aktiviteter som har genomförts för att bidra till en hållbar utveckling. Flera av aktiviteterna kommer att skalas upp för att öka våra förutsättningar att bidra till att minska klimat- och miljöpåverkan från våra verksamheter och öka vårt bidrag till de globala hållbarhetsmålen.

På de nya sidorna kan du läsa om Umeå universitets resultat för 2021 och om vårt strategiska hållbarhetsarbete på sidorna för klimat och hållbarhet.

Har du idéer eller förslag på saker vi kan göra för att bidra ännu mer? Hör av dig! Använd gärna kontaktformuläret som finns längst ner på startsidan för klimat och hållbarhet (se nedan).