"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-21

Så kan konflikterna kring skog och skogsbruk mildras

NYHET I senaste numret av Skog & Framtid förordar idéhistorikern Erland Mårald, Umeå universitet, ett nytt angreppssätt i debatten om skog och skogsbruk som kan leda framåt utan att tyngas av vare sig historiska låsningar eller skilda framtidsbilder.

Erland Mårald Foto: Per Melander, Umu

Ur artikeln: "Skogsbruket måste skräddarsys efter lokala förhållanden, men också ha förmåga att samordna samhällsmålen med skogsägarnas egna mål för sin skogar.

Ett exempel: Utan att koppla globala klimatmål till den enskilda skogsägarens situation blir de inte relevanta, och inga åtgärder kommer att genomföras. Ett föränderligt klimat ställer också forskningen inför oprövade situationer, där man måste vara beredd att ompröva, anpassa och pröva nya grepp – allt för att åstadkomma en hållbar utveckling".

Läs artikeln på slu.se

Redaktör: Per Melander